National
Team

Det Nationale Team beskæftiger sig med to hovedprogrammer: Integration og medborgerskab og Fattigdom i Danmark. 

Det Nationale Team udarbejder frivilligpolitik, program beskrivelser samt projektkatalog for DM-Aid’s indsats i Danmark. Målet for det Nationale Team består i at styrke frivilliges engagement igennem relevante projekter og events på tværs af hele Danmark. 

Det Nationale Team fokuserer på at styrke fællesskaber på tværs af lokalgrupper og skabe tættere partnerskaber med lokalforankrede NGO’er. 

Jobklargruppen

Program: Integration og medborgerskab

I jobklargruppen vil du som frivillig være med til at hjælpe unge med at skrive ansøgninger og forbedre deres CV, så de er bedre klædt på til at få deres første fritidsjob.

Du bliver en del af et hold af dedikerede frivillige, som sammen udarbejder materiale og lægger vagtplaner.

Projekt Wildlife

Program: Integration og medborgerskab

Projekt Wildlife udvikler stærkere familiefællesskaber for børnefamilier omkring naturoplevelser med fokus på forældre-barn relationen i samarbejdet med Nørrebrobyggerne. Projektet er målrettet udsatte børnefamilier bosat i boligsocialhelhedsplaner i Danmark med begrænset økonomi, og manglende overskud. 

 

Eventgruppen

Kreativitet, struktur og gå-på-mod.

Disse tre begreber indbefatter vores eventgruppe. Vores dedikerede frivillige korps har stor erfaring med at planlægge forskellige events i løbet af året. Det omfatter både større events såsom Iftar-middag samt Eid-fest. Det kan også være mindre støtteevents såsom kageevent og sportsevent. Vores events har altid fokus på et af vores bæredygtige internationale programmer såsom brøndprojekter eller forældreløse og udsatte børn program. Vores frivillige er hurtige på benene, og der er ikke langt fra tanke til handling. Vores kageevent bliver afholdt for at belyse en situation i et af de lande, hvor vi har samarbejdspartnere.