STØT GENNEM
VIRKSOMHED

Støtte til DM-Aid projekter

Din virksomhed kan vælge forskellige formål året rundt, som I gerne vil støtte. Samtidig tilbyder DM-Aid en række langvarige projekter I kan støtte; Byg en brønd og Bliv sponsor for et forældreløst barn.

Byg en brønd
Din virksomhed kan være med til at give rent vand til nogle af verdens mest udsatte mennesker gennem opbygning af en brønd i Uganda eller Somalia. Især afrikanske lande er hårdt ramt af klimaforandringer – hvor ekstrem tørke hersker flere steder og der er hårdt brug for lettilgængelige vandkilder. Det er også lande, som er dyb afhængig af husdyr og landbrug og opbygning af brønde er med til at opretholde livet både hos mennesker, dyr og landbrug.

Din virksomhed har mulighed for at få sat jeres virksomhedsnavn, logo og egen ønsket tekst på brønden.

I kan læse mere om at bygge en brønd gennem DM-Aid ved at trykke her.

Bliv sponsor for et barn
Det er muligt som virksomhed at støtte et forældreløst barn eller flere med et månedligt bidrag på 290 kr. Dit virksomhedssponsorat sikrer skolegang, mad, tøj og lægehjælp til sponsorbarnet. Et forældreløst barn i vores sponsorprogram defineres som et barn, uden begge forældre eller uden far/hovedforsørger, men kan have en mor eller en bedstemor.

Med oprettelse af et sponsorat får du en velkomst mail og en rapport om jeres sponsorbarn, hvor I herefter årligt får en ny rapport om jeres barn – og kan dermed følge udviklingen og effekten af jeres støtte. I kan læse mere om det at være sponsor for et barn og oprette jer ved at trykke her

Bliv Erhvervssponsor
Hos DM-Aid kan din virksomhed vælge at støtte gennem et erhvervssponsorat. Alle sponsorater har forskellige fordele, men fælles er, at din virksomheder uanset, hvilket sponsorat der støttes med, er med til at gøre en forskel for den årlige hjælp til mere end 550.000 mennesker.

Sponsoraterne tegnes for mindst et år ad gangen med enten månedlige eller årlige betalinger. Du kan læse her, hvilke typer af sponsorater vi tilbyder, og hvilken en passer til din virksomhed