Bliv Medlem

DM-Aid giver dig 10 fantastiske grunde til at blive medlem allerede i dag!

bliv

Hvilken indflydelse har jeg som medlem?

Som medlem har du stor indflydelse på organisationen og er en vigtig del af vores demokratiske opbygning. Du bliver inviteret med til vores årlige generalforsamling, hvor du har mulighed for at stille op til bestyrelsen, stemme til bestyrelsesvalg, godkende regnskaber og eventuelle vedtægtsændringer. Medlemmer kan desuden altid indsende forslag om nye projekter, ændringer og forbedringer via Sekretariatet.

Hvad koster det at blive medlem?

Det koster 120 kr. årligt at være medlem af DM-Aid. Det er bestemt ved lov, at medlemskontingentet ikke er fradragsberettiget. Kun donationer og sponsorater er fradragsberettiget.

Hvad går pengene fra medlemskontingentet til?

Det er lovbestemt, at medlemskontingentet skal gå til dækning af foreningens administrationsudgifter, herunder husleje, kontorhold, løn, telefoni og forsikringer. Jo flere medlemmer vi har, jo lavere administrationsgebyr på donationer kan vi have. Derfor er dit medlemskab så vigtig.

Hvornår trækker I det første medlemskontingent?

Dit første medlemskontingent trækkes den første bankdag i den kommende måned, efter du har tilmeldt dig via vores hjemmeside. Medlemskontingentet vil blive opkrævet én gang årligt.