REGLER FOR SKATTEFRADRAG

DM-Aid er godkendt i henhold til ligningslovens §8A, så du kan derfor få skattefradrag for dine donationer

Generel information

Samtlige af dine donationer og sponsorater er fradragsberettigede (undtagen medlemsgebyr), hvis du oplyser dit CPR.nr. Det betyder, at du årligt kan få ca. 26% af dit donerede beløb tilbage fra SKAT. Maks. grænsen for at få skattefradrag er på 17.700 kr. i 2023.

Ved indbetaling til DM-Aid med henblik på at få skattefradrag, er det vigtigt at indbetaler sikrer, at vi har de nødvendige personlige data, for at kunne indberette. Indberetning er betinget af, at vi har navn og cpr. nummer. Når vi har de nødvendige oplysninger, indberetter vi dig automatisk omkring d. 20 januar hvert år, og du behøver derfor ikke at henvende dig for at gøre os opmærksom på det.

Hvem har ansvaret?

I overensstemmelse med §8A i Ligningsloven omkring personlig skat kan enhver person, som indbetaler til en af SKAT’s godkendte organisationer, få skattefradrag for sine indbetalinger op til gældende beløbsgrænse årligt. Det er modtagende organisation, som har indberetningspligten. Alle, som har givet organisationen de nødvendige informationer, er således berettiget til fradrag.

Fradraget består af skatteværdien af det indbetalte beløb. Denne udgør, efter SKAT’s egen beregning ca. 26 % af det indbetalte beløb.

Vigtigt at oplyse korrekt information

Mangler vi navn og cpr.nummer på dig, eller har du indtastet oplysningerne forkert, da du foretog din donation, kan vi desværre ikke indberette dine donationer. Derfor er det vigtigt, at du oplyster korrekt navn og cpr.nummer.

Er I et par, der foretager en direkte konto-til-konto-overførsel gennem jeres fælleskonto, kan vi kun indberette den kontohaver af jer, hvis navn står i det første skrivefelt af formularen for bankoverførslen. Den anden af jer bliver derfor ikke indberettet og det er heller ikke muligt for os manuelt at indberette vedkommende efterfølgende.

Har du doneret via MobilePay App på din telefon?

Har du foretaget donationer via din MobilePay app kan dine donationer ikke længere blive indberettet til SKAT automatisk. Dette skyldes en ændring hos MobilePay selskabet og er således ikke noget, vi har indflydelse på. Dette gælder ikke for donationer udført gennem vores hjemmeside med MobilePay – her indberetter vi dine donationer.

Hvis du vil have skattefradrag for sådanne betalinger, skal du skrive til dmaid@protonmail.com og sende et screenshot af din kvittering på betalingen, og hvis vi så har dit cpr. nummer i systemet, kan vi registrere din betaling manuelt.