Fidya & Kaffara

Fidya

Fidya gives, når man uforsætligt ikke faster, f.eks. hvis man er syg, på rejse eller kvinder har deres periode og ikke når at faste dagene inden næste Ramadan. I Koranen anbefales det, at man faster den (eller de) manglende dag(e) på et senere tidspunkt, og inden næste Ramadan. Kan man ikke det, må man i stedet kompensere ved at give mad til en fattig person for hver manglende fastedag.

Beløbet er baseret på gennemsnitsprisen for et måltid mad der, hvor man er, dvs. 60 kr. i Danmark. Drejer det sig om hele måneden, vil det så være 1.800 kroner.

Kaffara

Kaffara gives, når man forsætligt ikke faster, dvs. bryder fasten med vilje og uden gyldig grund. Hvis man bryder fasten på denne måde, kompenserer man (iflg. Hadith) som udgangspunkt med 60 dages faste i træk. 

Er man grundet særlige omstændigheder (f.eks. helbredsmæssige årsager) ikke i stand til at faste 60 dage, betales en kompensation også kaldet kaffara. Kaffara består i at bespise 60 fattige mennesker. Kaffara-beløbet er 60 kr. x 60 (dage). Det samlede beløb vil således blive 3.600 kroner.

Kaffara bør også betales, hvis man har brudt en ed. I dette tilfælde udgør kaffara et beløb svarende til det, som det koster at bespise 10 fattige mennesker, hvilket hos DM-Aid er sat til 60 kroner pr. person, og dermed samlet 600 kroner for en brudt ed. 

Kaffara skal ikke ses som en blåstempling af hverken at bryde fasten eller bryde en ed, men som et oprigtig forsøg på at råde bod på det vha. almisse. Og Allah ved bedst.