Lav din egen
indsamling

Vil du lave din egen indsamling til ét af vores projekter? Så læs her vores retningslinjer for eksterne indsamlinger til DM-Aid’s projekter med brug af DM-Aid’s mobilepay.

Hvem kan samle ind?

Enhver kan oprette en indsamling (kampagne eller et event) til DM-Aid så længe man accepterer disse retningslinjer og indsamlingen er blevet godkendt skriftligt af DM-Aid.

Hvad er definitionen på en indsamling?

Definitionen på en ekstern indsamling er, at en forening, gruppe eller en person (herefter: indsamlingsansvarlige) indsamler midler til et DM-Aid projekt via DM-Aid’s betalingskanaler, herunder Mobilepay og hjemmeside, fordi indsamlingstilladelse ikke selv haves (ifølge indsamlingsnævnet er det forbudt at lave offentlige indsamlinger uden en indsamlingstilladelse).

Hvilke projekter kan indsamlingen gå til?

Hvis indsamlingen skal gå til et internationalt projekt, kan den kun gå til et projekt som DM-Aid allerede har godkendt sammen med én af vores godkendte partnere i de lande, hvor DM-Aid arbejder. DM-Aid implementerer ikke selv projekter i udlandet, men samarbejder med lokale NGO’er (Non-Governmental Organisations). Hvis indsamlingen skal gå til et projekt i Danmark, kan den gå til et projekt som DM-Aid allerede har godkendt, hvor DM-Aid er projektejer og implementeringsansvarlig, eller DM-Aid kan indgå partnerskab med indsamlingsansvarliges forening, hvor foreningen bliver projektejer og dermed implementeringsansvarlig. Foreningen skal godkendes af DM-Aid’s bestyrelse og leve op til DM-Aid’s betingelser for godkendelse af danske partnere. De indsamlede midler kan da overføres til indsamlingsansvarliges forening, som efter afsluttet projekt skal indsende projektrapport og regnskab til DM-Aid. DM-Aid kan ikke indgå projektpartnerskab med indsamlingsansvarlig alene.

Hvem laver markedsføringen?

Indsamlingsansvarlige forestår selv markedsføring af den eksterne indsamling via egne kanaler. Det kan være både kampagner og events. Når DM-Aid ikke kan markedsføre den, skyldes det, at DM-Aid kører sine egne kampagner. Dog er det muligt at få et opslag op på DM-Aid Story såfremt det ikke er til en brønd for et individ. Af hensyn til Facebook’s algoritmer, deler DM-Aid ikke opslag fra anden part direkte på sin Facebook side, men laver kun originale opslag. DM-Aid deltager gerne så vidt muligt i indsamlingens eventuelle events med oplæg og/eller info-bod på forespørgsel fra indsamlingsansvarlige.

Hvilke informationer skal jeg bruge i min indsamling?
  1. I forbindelse med markedsføringen skal indsamlingens formål fremgå tydeligt på alt online og offline materiale (fx bannere, roll-ups, bøtter, og betalingsinformation), samt at indsamlingen går til DM-Aid.
  2. Indsamlingsansvarlige vil få tilsendt DM-Aid’s logo, som skal bruges på al online og offline markedsføring. Som del af logoet er altid DM-Aid’s fulde navn.
  3. Indsamlingsansvarlige vil få oplyst DM-Aid’s mobilepay nummer: 53201 og et mærke, som altid skal fremgå tydeligt på alt online og offline materiale.
  4. Donationer, der overføres på mobilepay uden mærke, vil blive fordelt efter bedste skøn blandt DM-Aid’s mange projekter.
  5. Indsamlingsansvarlige vil få oplyst link til DM-Aid’s betalingsmodul på hjemmesiden, hvor der kan betales med bankkort og mobilepay: https://dmaid.dk/for-private/enkelt-donation/.
  6. Følgende standardiseret beskrivelse af DM-Aid skal fremgå af samarbejdspartnerens sociale medier-sider og evt. hjemmeside, hvor indsamlingen markedsføres og DM-Aid’s betalingskanaler anvendes (ifølge ISOBRO/Indsamlingsloven): Danish Muslim Aid (DM-Aid) er den største udviklings- og nødhjælpsorganisation i Danmark, som er stiftet og drevet af danske muslimer. DM-Aid blev etableret i 2005 og indsamler midler til fattige og trængende medmennesker i 12 samarbejdslande i Afrika, Asien og Mellemøsten, samt Danmark. DM-Aid er uafhængig, non-politisk og ikke-missionerende og samarbejder med andre udviklings- og nødhjælpsorganisationer i Danmark og lokalt ude i verden. DM-Aid er godkendt som indsamlingsorganisation af både politi- og skattemyndigheder og er medlem af CISU og Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO.

I markedsføringen må ikke bruges nogen former for krænkende eller nedværdigende ytringer. Finder DM-Aid, at der i markedsføringen er noget, som strider imod god etisk skik, vil indsamlingsansvarlige blive bedt om at ændre det. DM-Aid forbeholder sig retten til at stoppe enhver indsamling, der ikke retter sig efter, hvad DM-Aid finder er god etisk skik.

Får jeg opdateringer om, hvordan indsamlingen går?

Hver mandag får indsamlingsansvarlige en status opdatering på e-mail på, hvor meget der er blevet samlet ind. Informationen gives kun ud til den person, som har startet indsamlingen. Du får ikke at vide, hvem der har donereret, da det går imod GDPR regler og generelt dårlig etik, hvor vi ikke kan oplyse informationer om vores donorer.

Kan mine donorer få skattefradrag?

DM-Aid giver mulighed for skattefradrag til alle donorer for deres donationer fortaget via vores betalingskanaler, hvis de oplyser deres CPR.nr. i betalingsmodulet på hjemmesiden eller indsender screenshot af sin mobilepay betaling til dmaid@protonmail.com. Dette skal ske inden årets udløb. Man kan dog altid eftersende deres oplysninger til samme e-mail inden udløb af efterfølgende år.

Hvor meget gebyr tager DM-Aid af indsamlingen?

DM-Aid har en politik om at bruge max. 10% til administrations– og personaleudgifter. Vores udgifter til fundraisingudgifter fastsættes i de årlige budgetter, men ligger på maks 2,5%. Læs mere om vores driftsomkostninger her: https://dmaid.dk/om-os/driftsomkostninger.

Hvordan kommer jeg i gang?

Skriv en e–mail til info@dmaid.dk med følgende information:
Hvem du er.
Hvad du gerne vil samle ind til
I hvilken periode du gerne vil samle ind?
Om du ønsker at køre kampagne eller event, eller begge dele
På hvilke SoMe platforme du ønsker at køre indsamlingen (Facebook, Instagram, Story, Snapshat, Twitter, Tiktok, etc)