Bliv
sponsor

Programmet Forældreløse & Udsatte børn er DM-Aid’s største programområde. Når du hjælper forældreløse og udsatte børn styrker du et samfunds fremtid.

DM-Aid har 1200 børn i 6 lande, som hjælpes til en bedre fremtid via sponsorater eller projekter. Vi har sponsorbørn i følgende lande:

  1. Indien
  2. Pakistan
  3. Palæstina
  4. Somalia
  5. Syriske flygtningebørn i Tyrkiet
  6. Uganda

Lige nu er det børn i Pakistan, Somalia, Uganda og syriske flygtningebørn i Tyrkiet som mangler sponsorer.

Kriterier for børn at blive en del af sponsorprogrammet
Vores samarbejdspartner laver analyser og samtaler med relevante interessenter i lokalsamfundet om børn, der har brug for hjælp. Det bliver godkendt gennem tre led i DM-Aid, og vi besøger børnene i sponsorprogrammet. Der er krav fra vores side og vores partner, at børn skal gå i skole, have relevante skolematerialer, må ikke udføre børnearbejde og skal lægetjekkes.

Hvad er definition på et forældreløst barn?

Et forældreløst barn i vores sponsorprogram defineres som et barn, uden begge forældre eller uden far/hovedforsørger, men kan have en mor eller en bedstemor.

Hvad går mine sponsorpenge til?

Dit månedlige bidrag på 290 kr. går bl.a. til sponsorbarnets mad, tøj, skolegang og lægehjælp, samt til søskende og resten af familien, hvis der er penge i overskud.

Hvordan fungerer mit sponsorat?

Du opretter dig i onlineformularen her på siden. Da det er en betalingsaftale bliver pengene først trukket den første bankdag den kommende måned, og dermed bliver du officielt sponsorforældre, hvor du i løbet af måneden modtager et velkomstbrev med detaljer omkring dit sponsorbarn, samt en rapport én gang om året. Vi sender rapporter og information over mail, derfor er det vigtigt, at du oplyser os en e-mailadresse. DM-Aid overfører penge til vores partnere hvert kvartal, og alle sponsorbørn får derfor udbetalt deres sponsorater for 3 måneder ad gangen.

Kan jeg få skattefradrag?

Alle bidrag til DM-Aid (undtagen medlemskabet) er fradragsberettigede og indberettes årligt senest d. 21 januar til SKAT, såfremt du oplyser dit cpr.nr.

Kan jeg donere et engangsbeløb?

Ja, det kan du. Formularen er låst til 290 kr., og du bedes derfor at donere til vore børn & unge program ved at trykker her

Kan jeg etablere en fast betalingsaftale på mindre end 290 kr?

Ja, det kan du, men det vil ikke være et sponsorat, men derimod er du med til at støtte vores børn & unge program. Du kan oprette din faste aftale ved at trykke her

Hvad går min donation til, hvis jeg donerer et engangsbeløb eller opretter en fast betalingsaftale på mindre end 290 kr?

Din donation går bl.a. til de sponsorbørn, hvis sponsorer har stoppet deres betalinger eller til projekter, hvor fokus er på forældreløse børn, udsatte børn og unge.

Kan jeg vælge at sponsorere et muslimsk barn?

DM-Aid hjælper alle forældreløse børn uanset race, religion og etnicitet.

Kan jeg kontakte mit sponsorbarn?

Ja det kan du godt. Skriv en email med din besked eller vedhæftede brev og send den til vores krypterede e-mail: dmaid@protonmail.com
Vi læser og videresender din email til vores NGO-samarbejdspartner, som vil sørge for at printe din email/brev og give det til dit sponsorbarn.

Ophør af sponsorat

Et sponsorat ophører, når sponsorbarnet af hankøn fylder 18 år og sponsorbarnet af hunkøn fylder 21 år, eller hvis barnet får en forsørger eller på anden måde får mulighed for at klare sig selv. Dit sponsorat kan også ophøre, hvis dit betalingskort udløber eller bliver spærret, og hvis du inden 3 måneder fra kortets udløbsdato eller spærring ikke fornyr betalingsaftalen ved at tilmelde nye kort oplysninger.

Såfremt fornyelsen af betalingsaftalen ikke sker indenfor 3-månedersfristen, forbeholder DM-Aid retten til at tildele dit sponsorbarn en ny sponsor.

Ophør af betalingsaftale

Hvis du ønsker at stoppe din faste betalingsaftale, kan dette ske ved at kontakte Danish Muslim Aid på mail: info@dmaid.dk eller telefon: 35 36 08 33 alle hverdage mellem kl. 10-16.