Hjælp til
selvhjælp

Hjælp til selvhjælp

Program selvhjælp sikrer, at lokalsamfund har adgang til kapacitetsopbyggende træningsprogrammer og levebrødsmuligheder. Ved at investere i langsigtede projekter, er individet med til at blive selvforsørgende og dermed uafhængig af hjælp, men bliver i stedet for en bidrager til samfundet.

Uddannelse og Træning

Gennem uddannelse og træning i forskellige professioner, kan ledige komme i beskæftigelse og dermed generere sig en indkomst og bidrage til landets udvikling.

I Libanon har vi fokus på færdiguddannede palæstinensiske unge, da det er kun 6 % af palæstinensere som er bosat i Libanon, som har fuldført en universitetsuddannelse sammenlignet med 20 % af libaneserne.
Selv med en universitetsuddannelse har palæstinensiske flygtninge svært ved at få et arbejde, der relaterer sig til deres uddannelse, vi har derfor opstartet projekt Jobklar, der skal give universitetsstuderende eller nyuddannede specialiserede krediterede og/eller industrianerkendte certifikater for at komplementere og styrke deres uddannelse og opbygge deres færdigheder. Behovet for bestemte jobprofiler blandt landet og arbejdsgivere er højt, og med den rette støtte har de palæstinensiske studerende større chance for at komme i beskæftigelse, da der mangler arbejdskraft på netop de underviste færdigheder.

MikroAid

MikroAid

Projekt MicroAid er et femårigt langt projekt vi har kørende i Indien, vi er nu ved tredje år, hvor det hovedsageligt er enker og udsatte kvinder i 15 landsbyer, der får tildelt gravide køer eller bøfler, som de skal passe og pleje.Vores samarbejdspartner har udarbejdet en fast aftale med lokale mejerier i landsbyerne, hvor kvinderne sælger mælken til.

Dermed generer kvinderne sig en fast indkomst og bliver selvforsørgende. Efter et år videregiver de en kalv til andre familier, som også kan generere sig en indkomst.