Klima & Miljø

Træer

Skove er verdens lunger og kan løfte livskvaliteten hos et lokalsamfund.

Træer og planter er en vigtig komponent i vores daglige liv.

I Muzaffarabad-regionen i Pakistan spiller træer og frugttræer en afgørende rolle i at rense luften for kuldioxid, forsyne mennesker med mad og forbedre livskvaliteten.

Desværre bliver mange træer fældet for at skabe plads til landbrug eller som brændstof til husholdninger. Tabet af træer resulterer i en række udfordringer, herunder klimaændringer, fald i afgrøder, oversvømmelser og en stigning i udledningen af drivhusgasser i atmosfæren.

Vores hovedfokus er den unge generation, hvor sårbare elever og lærere fra 100 folkeskoler vil modtage træning og undervisning inden for emnet “Beskyttelse af miljø og klima”. Samtidig vil hver elev modtage to planter (én frugt og en ikke-frugtplante) til træplantning i områder, der både er udsat for menneskeskabte- og naturkatastrofer. 

Du kan støtte elever og hjælpe klimaet!

Med 20 kr. giver du et træ til en skoleelev.

Klima

Gennem vores indsatser under klima programmet ønsker vi at hjælpe lokalsamfund til at forberede sig på forandringer og gøre dem modstandsdygtige overfor ekstremt vejr.

Klimaets store forandringer medfører, at verden oplever flere naturkatastrofer og ekstremt vejr. De befolkningsgrupper som er mest påvirket af disse forandringer, er dem som i forvejen lever under sårbare vilkår.

En måde at sikre lokalsamfund overfor naturkatastrofer er ved at bygge dæmninger og vandreservoirs. Når regnen falder eller floder går over deres breder, beskytter dæmninger mod at landsbyer ikke bliver oversvømmet og dermed udsættes lokalsamfund ikke for fare.

Ved bygning af vandreservoirs sikres der, at der er vandressourcer tilgængelige i længere tid ved tørkeperioder. Dette har vi især fokus på ved lande, der oplever lange tørkeperioder, som Somalia og Sudan.