Fast
betalingsaftale

Fast betalingsaftale

Med en fast betalingsaftale er du hver måned med til at give et fast bidrag til et bestemt formål, du selv vælger ud fra formålet. Alle betalingsaftaler oprettet bliver først trukket den første bankdag i den kommende måned.

Fast betalingsaftale

Skattefradrag
Samtlige af dine donationer og sponsorater er fradragsberettigede, hvis du oplyser dit CPR.nr. Det betyder, at du årligt kan få ca. 26% af dit donerede beløb tilbage fra SKAT. Maks.grænsen for at få skattefradrag er på 18.300 kr. i 2024.

Bliv sponsor forældre

DM-Aid har et sponsorprogram i seks lande. Du kan vælge at støtte vores Forældre- og Udsatte børn program generelt eller du kan blive fast sponsor for et forældreløst barn. Som sponsor er du med til at sørge for at barnet går i skole, får mad på bordet, tøj på kroppen og adgang til lægehjælp. Tryk her for at læse mere og oprette dig som sponsor.

Bliv medlem af DM-Aid
For 120 kr. om året kan du blive medlem af DM-Aid, hvor du får stor indflydelse på organisationens udvikling. Medlemmer er en vigtig del af vores demokratiske opbygning. Du bliver inviteret med til vores årlige Generalforsamling, hvor du bl.a. har mulighed for at stille op til bestyrelsen, stemme til bestyrelsesvalg, godkende regnskaber og eventuelle vedtægtsændringer, samt stemme om indsendte forslag. Du kan trykke her for at læse mere og oprette dig som medlem. 

Ophør af betalingsaftale

Hvis du ønsker at stoppe din Gentagne træk aftale eller dit medlemskontingent, kan dette ske ved at kontakte DM-Aid på e-mail: info@dmaid.dk eller telefon: 35 36 08 33 alle hverdage mellem kl. 9-15.