Vand & Brønde

vand og bronde

Adgang til rent drikkevand er ikke et privilegium, men en menneskeret!

Vores program Rent Vand har til formål at sikre at sårbare befolkningsgrupper og små lokalsamfund har adgang til rent vand og sunde hygiejne forhold.

1,1 milliarder mennesker på verdensplan har ikke lettilgængeligt adgang til rent vand. Yderligere er utilstrækkelig sanitet en udfordring for 2,4 milliarder mennesker, de er udsat for sygdomme, som tyfus, kolera og diarrésygdomme. To millioner mennesker dør hvert år af diarrésygdomme (World Wildlife 2022).

Mange steder er mennesker nødt til at gå flere kilometer dagligt for at hente rent drikkevand – ofte er det kvinder og børn, der har denne opgave. Det estimeres, at på verdensplan anvender kvinder og piger sammenlagt mere end 200 millioner timer hver dag på at hente vand. De lange ture til den nærmeste vandkilde er risikabelt og ikke uden for fare, hvor overgreb på kvinder og piger er stærkt dokumenteret.

Vandtanke

Gennem programmet Rent Vand støtter vi etablering af vandtanke i Yemen. Vandtanke er ikke en vedvarende løsning, men kan være nødvendigt ved akutte situationer, hvor mange mennesker ikke har adgang til drikkevand og mennesker bor så langt fra hinanden at vanduddeling er den eneste mulighed.

Opbygning af brønde

Vi bygger brønde i fem lande; Bangladesh, Indien, Pakistan, Somalia og Uganda. At bygge brønde i lokalsamfundet er en langsigtet løsning, hvor befolkningen har adgang til rent vand uden at gå langt for at hente det. Det er oftest en én gangs investering, hvorefter der kan være behov for mindre vedligeholdelse som lokalsamfundet tager sig af.

Din støtte gør en forskel, støt med et valgfrit beløb til opbygning af brønde og vandprojekter

BYG DIN EGEN BRØND

Du kan i nedenstående afsnit læse om hele processen, når du får bygget din helt egen brønd gennem DM-Aid. Har du spørgsmål eller ønsker du at opbygge din egen brønd, kan du udfylde formularen med dine spørgsmål, og vi kontakter dig.

Hvor mange brønde har DM-Aid bygget gennem tiden?

DM-Aid prioriterer etableringen af nye drikkevandsbrønde og vandtanke højt. Siden maj 2015 har vi etableret mere end 700 brønde og vandforsyninger. Antallet af folk, som har fået direkte gavn af disse mange brønde overstiger 1.000.000, hvor der til dette antal mennesker kan lægges mindst lige så mange husdyr.

Brønde og pris

Udgifterne til en brønd varierer alt efter hvilken type brønd, der er tale om. Ligeledes kan der være stor forskel på, hvor langt ned man skal bore eller grave, hvilke typer materialer der skal bruges m.m. Nogle steder kommer vandet selv til overfladen, så man skal inddæmme og tæmme kilden og sørge for gode aftapningssteder, så folk og fæ ikke træder rundt i kilden og forurener den.
Prisen er fast og kan ikke ændre sig under forløbet.

VI AFVENTER NYE ANSØGNINGER PÅ BRØNDE FRA SAMARBEJDSPARTNERE.
DER FORVENTES NYE BRØNDPROJEKTER I MAJ MÅNED.

Jeg vil gerne donere til en hel brønd, hvad gør jeg?

Du udfylder formularen her på siden, med ønske til land og brønd. Hvert brønd har et unikt projektnummer ID, som du skal bruge ved alle henvendelser til os. Der er mulighed for at betale det fulde beløb eller lave afdragsordning.

Kan jeg bygge en brønd i mit eget eller en andens navn?

Ja det kan du godt. Du bestemmer, hvad der skal stå på brønden, og hvem den skal dedikeres til. Maks antal tegn er 70.

Hvor lang tid går der før brønden er færdig?

Når vi har modtaget din donation og teksten til brønden, sender vi midlerne afsted til vores lokale partner, som går i gang med at bygge brønden så hurtigt som muligt. Det kan tage op til 6 til 9 måneder at bygge en brønd da partner tager brøndene i kronologisk rækkefølge.

Modtager jeg billeder af brønden, når den er færdig?

Ja, når brønden er færdig, vil du modtage billeder på mail. Dette gælder kun for hele brønde doneret eller brønde der er blevet bygget gennem egen indsamling.

Kan jeg modtage opdateringer løbende under byggeforløbet?

Nej, desværre ikke. DM-Aid og vores lokale partner prioriterer at give rent vand til så mange mennesker som muligt. Derfor, og fordi vores lokale partner har flere brønde og projekter i gang på samme tid, har vi ikke mulighed for at sende billeder af byggeforløbet undervejs.

Er der nogle lande, hvor der er mere brug for brønde end andre?

Som princip har alle de udsatte mennesker, som vi hjælper, hårdt brug for rent vand uanset hvilket land, som de befinder sig i. Vores samarbejdspartnere har udarbejdet projektbeskrivelser og målgruppe analyse at de steder, som har hårdt brug for stabile vandkilder. Vi kan derfor ikke sige, at nogle lande har større behov end andre.

Din støtte, underordnet til hvilket land eller område, er med til at hjælpe vores medmennesker, som har hårdt brug for rent og lettilgængeligt adgang til vand. 

Hvem sørger for drift og vedligeholdelse af brønden?

Vores lokale samarbejdspartnere sørger for, at der er en skriftlig aftale med lokalsamfundet i den landsby eller område, hvor brønden bygges i. Denne aftale er med til at sikre os, at lokalsamfundet vil stå for drift og vedligeholdelse af brønden. Opstår en situation som lokalsamfundet ikke kan klare på egen hånd, vil de kontakte vores lokale partner som vil tage sig af det.