Bangladesh

DM-Aid arbejder i samtlige distrikter i den sydøstlige del af Bangladesh, herunder distrikt Cox’s Bazar.

SITUATIONEN I LANDET

DM-Aid har et stort fokus på verdens største flygtningelejr Cox’s Bazaar, som huser mere end 900.000 Rohingya-flygtningene. De fleste Rohingyaer lever under vanskelige forhold med begrænset adgang til arbejdsmarkedet, uddannelse og sundhedsydelser. Deres situation forværres af de mange oversvømmelser, der ofte resulterer i dødsfald og ødelagte hjem.

DM-AID’S ARBEJDE I BANGLADESH

DM-Aid har flere indsatser i Bangladesh, hvor vi året rundt støtter landet med forskellige projekter gennem vores programmer, som både sikrer nødhjælp og udvikling i landet. 

Nødhjælp

Programmet Nødhjælp sikrer hjælp til sårbare, udsatte og fattige mennesker gennem fødevarer, tøj og lægehjælp. Dette program gælder for alle vores samarbejdslande. I Bangladesh er fokus især rettet mod fødevarepakker og lægehjælp i verdens største flygtningelejr, Cox’s Bazar. Du kan altid støtte med et valgfrit beløb til Bangladesh og være sikker på, at Rohingya-folkene får den nødvendige hjælp.

Rent vand

I Bangladesh bygger vi brønde med håndpumpe, hvor der tidligere ikke har været nogen brønd. I alle lande, hvor vi opfører brønde, udarbejder vores samarbejdspartner projektbeskrivelser og foretager en målgruppeanalyse af det specifikke område, hvor brønden skal etableres. Dette sikrer, at vi når ud til så mange områder som muligt, der mangler en pålidelig vandkilde, og hvor lokalbefolkningen ikke selv har midlerne til at etablere vandforsyningen. Når du bygger brønde gennem DM-Aid, kan du være sikker på, at du er med til at sikre rent vand til mennesker, der har brug for det. Læs mere om vores Vand & Brønde-program ved at klikke her og udforsk mulighederne for at bygge din egen brønd.

DM-Aid’s NGO-samarbejdspartner i Bangladesh
Allama Abul Khair Foundation (AAKF)