Nødhjælp

Programmet nødhjælp sikrer overlevelse under humanitære kriser, vi imødekommer befolkningens behov for hjælp.

AKUT

Når akutte situationer opstår, i de lande vi har partnere i, går vi straks i gang med at mobilisere nødhjælp til de områder, der har brug for hjælp.

Formålet for katastrofe indsatser er at sikre, at mennesker er i sikkerhed, kan få akut læge hjælp, har adgang til mad og andre basale nødvendigheder.

Indsatser i katastrofer varier af hvad der er sket, og det er sjældent at behovet for hjælp er ens.

Det vigtigste for DM-Aid er derfor at nødhjælpen gives så lokalt, hurtigt og effektivt som muligt. 

Støtten til Nødhjælp formålet anses som afgørende i tilfælde af katastrofer hos os. Disse katastrofer kan være både akutte og vedvarende, og nødhjælpen omfatter blandt andet humanitær bistand til Gaza, forsyning af fødevarepakker til Yemen samt hjælp til lande i Afrika ramt af tørke.