Integration & Medborgerskab

Integration og Medborgerskab

I DM-Aid har vi fokus på inklusion, skabe gode og sikre rammer, og styrke borgers kompetencer. Vores Integration og Medborgerskab program har til formål at hjælpe udsatte i Danmark igennem sociale, bæredygtige projekter fordelt igennem hele Danmark.

INTEGRATION & MEDBORGERSKAB 3
Wildlife

Projekt Wildlife tager afsæt i sidste års store nationale projekt Outdoor. Projektet har til formål at aktivere familier fra boligudsatte områder i at lave udendørs aktiviteter i naturen. Projektet vokser sig større hvert år, hvor flere familier tilmelder sig programmet. Sidste år blev der lagt fokus på hele familien. I år har vi valgt at fokusere på fædre og deres børn. Mødre er også velkommen, men vores primære fokus er relationen mellem fædre og børn. Vores frivillige planlægger ture hver anden søndag, hvor naturoplevelser bliver udforsket i Storkøbenhavn. Vi har valgt at fokusere på Københavnsområdet, da projektets formål er, at familierne selv tager initiativ til at udforske naturen efter projektets forløb.