Internationalt
udvalg

Internationalt Udvalg (IU) er en paraply over følgende tre grupper: Projektgruppen, Gruppen for forældreløse og udsatte børn og Vandgruppen. 
Det internationale Udvalg er med til at udarbejde retningslinjer og kvalitetssikre projektansøgninger fra samarbejdspartner. 

Arbejdet i denne gruppe handler derfor primært om at sætte rammer for det internationale arbejde. 

Projektgruppen

Her bliver man tilknyttet en partner organisation og de projekter som varer længere end 6 måneder. På sigt ser vi meget gerne at frivillige i denne gruppe er med til at søge og udarbejde ansøgninger om institutionelle midler (altså penge fra fonde mv.)

Gruppen for forældreløse og udsatte børn

Vi har et sponsorprogram for forældreløse og udsatte børn, hvor frivillige varetager rollen som landekoordinator, og har ansvar for at der hvert år bliver sendt rapporter om de enkelte børn.