Kommunikations- og
fundraisings Udvalg

Kommunikations- og fundraisings Udvalg (KFU) er en paraply over følgende to grupper: Kampagnegruppe og Artikel gruppe.

KFU er med til at udarbejde retningslinjer for god intern og ekstern kommunikation og sørge for, at alle led i DM-Aid overholder de retningslinjer, der er sat for god kommunikation. KFU er også med til at udarbejde aktiviteter, workshop og analysere data for at effektivisere fundraisings indsatsen så vi sammen kan hjælpe medmennesker i nød med værdighed og kvalitet.

Kampagnegruppen

Kampagnegruppen sætter fokus på et land, program eller projekt gennem udarbejdelse af online og offline materiale. Gruppen arbejder i sparring med hinanden med fokus på at udarbejde relevant materiale, der kan sætte et fokus på det valgte emne.

Artikelgruppen

Artikelgruppen er for dem, der har interesse i at skrive tekster i NGO kontekst, heri udarbejdes der skrivemateriale til enten SoMe, hjemmeside eller nyhedsmedier, hvor fokus er på oplysning.