MERE STØTTE TIL GAZA – GENNEM DERF PULJE

MERE STØTTE TIL GAZA – GENNEM DERF PULJE

Vi har modtaget en bevilling på 1,4 millioner kroner fra CISU’s fondspulje DERF (Danish Emergency Relief Fund) til at udvide vores nødhjælpsindsats i Gaza yderligere.Vi har modtaget en bevilling på 1,4 millioner kroner fra CISU’s fondspulje DERF (Danish Emergency Relief Fund) til at udvide vores nødhjælpsindsats i Gaza yderligere.

Formålet med DERF er at forhindre tab af liv og mindske lidelse blandt mennesker ramt af akutte humanitære kriser. Puljen muliggør at få hurtig finansiering til akut nødhjælp, så danske civilsamfundsorganisationer og deres samarbejdspartnere kan reagere hurtigt på akutte humanitære kriser.Støtten er struktureret gennem flere nødhjælpsfaser, og den første fase af dette projekt er allerede blevet implementeret, Alhamdulillah. Vi har i samarbejde med vores samarbejdspartner endnu en gang distribueret tæpper til internt fordrevne i Rafah, som lever i telte og har akut behov for varme, især om natten.

Vores nødhjælpsarbejde i Gaza fortsætter, men for at sikre vedvarende hjælp og nå bredt ud i Gaza, er en VÅBENHVILE afgørende.