Zakat &
Zakat al-Fitr

Betaling af Zakat er en af de fem søjler i Islam og dermed obligatorisk for enhver muslim. Zakat er en slags ”formueskat”, som muslimer, der gennem et år har haft opsparet ejendom, der udgør mere end værdien af 85 gram guld, skal betale. Zakat svarer groft sagt til 2,5 % af værdien af ens opsparede kapital eller værdigenstande. Der er dog nogle aktiver, man ikke er pligtig til at betale zakat af. De fuldstændige regler for betaling af zakat er specificeret i de enkelte islamiske retsskoler.

Prisen for 85 gram 24 karats guld er den 08.02.2024
ca. 35.885 kr. og 39 øre.

Aktuelle guldpriser kan indhentes her 

ZAKAT-DONATIONER

DM-Aid modtager hvert år Zakat-donationer fra muslimer i Danmark. DM-Aid sikrer, at zakat-midlerne når ud til dem, som har ret til dem i overensstemmelse med islamiske principper. Det er et stort ansvar at forvalte midler af denne art, og derfor er vi også meget omhyggelige, når vi vælger, hvortil midlerne går.

I de klassiske skrifter er der lidt forskel på, hvor mange kategorier af zakat-modtagere, man regner med. De fleste regner med 8, da det er dem, som er specificeret i Koranen. Disse er:

– De fattige – altså mennesker som permanent er fattige og har brug for hjælp

– De nødlidende – dem som ikke er permanent fattige, men midlertidigt har brug for hjælp

– Dem som arbejder med Zakat

– Dem hvis hjerter skal knyttes til Islam

– Dem som vil købe deres frihed (fx slaver eller krigsfanger som vil frikøbe sig)

– Dem som er i gæld (som de ikke selv kan magte at betale)

– Dem som stræber for Allahs sag (kan defineres meget bredt)

– De rejsende og vejfarende som mangler penge

HVAD KAN ZAKAT GÅ TIL?

DM-Aid har forhørt sig hos en lærd, som er professor og Ph.D. i islamisk økonomi, og han har desuden forklaret os, at Zakat kan gå til nødhjælp, indkomstgenerende formål og brønde, men ikke til bygning af moskeer og skoler. Princippet er, at Zakat kan gå til formål, som er livsnødvendige og som kan generere en livsnødvendig indkomst, men ikke til ikke-livsnødvendige formål. Svaret har vi fået fra Dr. Mohammed Nurul Alam, (Ph.D.,M.Com.(Acct.),B.Com.(Hons),ACEA (U.K), Faculty, Yorkville University, BBA (Accounting), Ontario Campus, Ontario, Canada.

Det er ønskeligt, at Zakat-midler bruges af den fattige til at generere en indkomst, således at denne ikke behøver at tigge. Hvis der gives 10 symaskiner til 10 fattige kvinder, der lærer at sy tøj, vil dette være meget bedre for dem, deres familier og for samfundet end at give dem kontanter direkte i hånden. Dette er mere logisk både fra et islamisk og økonomisk synspunkt. Det er helt lovligt islamisk set at give Zakat i naturalier.

Islamiske banker som giver mikrolån til små entreprenører i form af naturalier, som fx ovennævnte symaskine, en madvogn, en cykeltaxi eller nogle geder, gør større gavn end dem, som giver kontante mikrolån.

Zakat kan ikke gives til moskeer, for moskeer er BAITULLAH (Allahs hus). Zakat er til Allahs tilbedere og ikke til Allahs hus. Ligeledes med en skole, som er en offentlig institution (også privatskoler). Zakat kan ikke bruges til at bygge skoler eller afholde driftsudgifter. Men hvis skolen alene benyttes af forældreløse eller til religiøse formål kan Zakat godt doneres til disse eller til deres uddannelse.

Zakat al-fitr (sadaqat ul-fitr)

Zakat al-Fitr er en obligatorisk betaling, som enhver muslim skal betale inden Eid-bønnen udføres efter endt Ramadan. Den skal gives til fattige og trængende. Oprindeligt var det en “sa” (en lille beholder) tørrede dadler eller byg, som man gav, men da dette ikke er praktisk muligt at håndtere i dag, er det almindeligt at beregne det som et beløb i kroner.

Beløbet er det, som svarer til prisen for et måltid mad. Der er forskellige beregninger på, hvad et måltid mad koster, men i DM-Aid antager vi, at det koster 60 kroner, så hvis man f.eks. er en familie på fem personer, vil det være 300 kroner, der skal betales tilsammen for alle i familien.