5 Bæredygtige måder vi støtter i Somaliland!

5 Bæredygtige måder vi støtter i Somaliland!

Vi er stolte over at have implementeret initiativer i Somaliland, der har gjort en forskel i lokalsamfundene og støttet vores mest sårbare grupper af medmennesker.

Ved at investere i uddannelse og træning af lokale landmænd, har vi forbedret landbrugspraksis og øget produktiviteten. Gennem vores pålidelige partnere har vi sikret en effektiv fordeling af ressourcer til landbrug, hvilket har ført til opbygningen af bæredygtige indtægtskilder for de udsatte familier i lokalsamfundene.

Vores projekt har desuden etableret trygge og stabile levevilkår for 100 udsatte familier, hvilket har haft en positiv indvirkning på deres livskvalitet og fremtidsudsigter. Vi har fremmet samarbejde og partnerskaber på tværs af landsbyer, hvilket har styrket lokalsamfundene og skabt en følelse af fællesskab og sammenhold.

Endvidere har vores projekt bidraget til en forbedring af fødevaresikkerhed for udsatte børn og handicappede i lokalsamfundene, hvilket har haft en direkte positiv indvirkning på deres helbred og trivsel.

Alt dette ville ikke være muligt uden vores generøse donorer, og det er vi dybt taknemmelige for.

I DM-Aid er vi dedikerede til at fortsætte vores arbejde med at skabe en positiv of varig forskel i alle vore partnerlande gennem bæredygtige tiltag.