22. marts er Verdens Vanddag (World Water Day)

22. marts er Verdens Vanddag (World Water Day)

Hvert år på denne dag sættes fokus på de mere end 2,2 milliarder mennesker, som lever uden adgang til rent vand.

At sikre rent vand til vores medmennesker, dyr og landbrug er et af DM-Aid’s største fokusområder.

Takket være den FANTASTISKE støtte til vores Vand- og Brønd program blev der i 2023 opført 140 brønde fordelt på fem lande, transportable vandtanke blev etableret i syv landsbyer i Yemen og sanddæmninger blev færdigbygget i Somalia.

Alle disse vand initiativer er kommet mere end 175.000 mennesker til gode.

Støtte til vand er altafgørende for at opretholde liv og fremme landbruget.