Uganda

DM-Aid arbejder hovedsageligt i hovedstaden Kampala og i nærliggende byer.

SITUATIONEN I LANDET

Der bor 49 millioner mennesker i Uganda, hvor 78% af befolkningen er under 30 år, dette har givet store udfordringer med beskæftigelse og har bidraget til at hele 41% af befolkningen lever i fattigdom.

MAD OG SELVSTÆNDIGHED

Fattige familier i Kassanda har brug for hjælp!

Du kan være med til at støtte familier med frø til dyrkning af forskellige afgrøder som grøntsager, korn, nødder, bælgfrugter og krydderier, samt støtte til landbrugsredskaber, gødning og trækafgrøder.

Dette vil være med til at formindske sult, overvinde underernæring og forbedre familiernes generelle sundhed.

Samtidig vil familierne kunne sælge overskuddet af afgrøderne, så de får chancen for at begynde at opbygge en stabil økonomi og blive selvstændige og uafhængig af nødhjælp.

Du kan støtte familier i Uganda med 150 kr. eller et valgfrit beløb

DM-AID’S ARBEJDE I UGANDA

DM-Aid har flere indsatser i Uganda, hvor vi året rundt støtter landet med forskellige projekter gennem vores programmer, som både sikrer nødhjælp og udvikling i landet.

Rent vand

Over 8 millioner mennesker i Uganda drikker vand fra kilder som damme og floder. Yderligere 13 millioner mennesker har mere end 30 minutter til den nærmeste rene vandkilde. Dette giver udfordringer for næsten halvdelen af befolkningen om at få rent og tilstrækkeligt vand til personlig brug og hygiejniske formål.

I UGANDA BYGGER VI TO TYPER AF BRØNDE

Gravning efter vand.
Vores samarbejdspartner graver en brønd, hvor der ikke har været en brønd tidligere. Her er det typisk kæmpe brønde, hvor vandet render ud hele tiden. Dette er en af de fortrukne brønde i lokalsamfundet, da opfyldning af vanddunke går hurtigere, end brønde med håndpumpe, hvor der skal anvendes manuelt kræfter.

Inddæmning af en kilde.
Man indhegner området for at forhindre, at dyr eller mennesker tramper rundt i vandet og forurener det. Så opsætter man en form for inddæmning – typisk en cementvæg – som sikrer, at vandet fanges et bestemt sted. Ud fra denne inddæmning leder man så vandet gennem aftapningshaner, så det kommer rent ud til folk. Typisk vil man også etablere et drikketrug til dyr et stykke derfra.

Sponsor børn
Over 10% af børn i Uganda er forældreløse og hele 47 % af børn færdiggør ikke folkeskolen. Et sundt og lykkeligt børneliv indebærer tryghed, adgang til uddannelse, mulighed for personlig udvikling, leg og retten til at blive hørt. Uganda er blandt de seks lande, hvor DM-Aid har sponsorbørn. Vores sponsorprogram sikrer, at børn får lov til at forblive børn, og får muligheden for at få en uddannelse, næringsfyldt mad, tøj på kroppen og søge lægehjælp.

DM-Aid’s NGO-samarbejdspartner i Uganda
Afrah Development and Relief Agency