Pakistan

DM-Aid har siden organisationens stiftelse tilbage i 2005, ydet nødhjælp i Pakistan. I dag arbejder vi i store dele af landet herunder Islamabad, Kashmir, Punjab, Khyber, Pakhtunkwha og Sindh provinserne.

SITUATIONEN I LANDET

I Pakistan bor der næsten 230 millioner mennesker, og indbyggertallet er støt stigende hvert år. Den hastige befolkningstilvækst har skabt udfordringer for landet, da det står over for en betydelig belastning af sine ressourcer. Halvdelen af befolkningen i Pakistan lever med fødevareusikkerhed og en fjerdedel lever under fattigdomsgrænsen. Dette tal dækker over mennesker, der lever i ekstrem fattigdom og har begrænset adgang til basale behov som mad, sundhedspleje og uddannelse.

Der er 1,4 millioner børn og unge med et fysisk handicap i Pakistan

Et handicap er ikke en begrænsning, hvis man har den rette støtte. Dette er desværre ikke tilfældet for Tabeer (video) og hundredtusindvis af børn og unge, som mangler støtte for at få hverdagen til at hænge sammen og opnå selvstændighed.

Vi kan sammen støtte børn og unge med:

Krykker: 100 kr.

Høreapparat: 650 kr.

Kørestol: 750 kr

DM-AID’S ARBEJDE I PAKISTAN

DM-Aid har flere indsatser i Pakistan, hvor vi året rundt støtter landet med forskellige programmer, som både sikrer nødhjælp og udvikling i landet. 

Rent vand

Vand i Pakistan

En af de alvorlige udfordringer i Pakistan er kampen mod forurenet drikkevand. Desværre er mere end 80% af de rapporterede sygdomme i landet vandbårne sygdomme som diarré, malaria og parasitinfektioner. Disse sundhedsproblemer er direkte relateret til den dårlige kvalitet af drikkevandet.

I Pakistan bygger vi forskellige typer af brønde.

  1. Almindelige brønde med håndpumpe.
  2. Vandkilde i bjergerne. Vores partner går her ind og laver en opsamling af vandet ved kildens udspring højere oppe i bjergene, hvor der opsættes en opsamlingstank. Fra denne tank ledes vandet i rør ned til den nærliggende landsby (eller til flere landsbyer), hvor der opsættes en tank med haner, så folk kan gå til tanken og tappe vand.
  3. Vores partner tildækker en eksisterende brønd og opsætter elektrisk pumpe, tank og solcelleanlæg. Her er der tale om meget dybe og allerede eksisterende brønde, hvor man trækker vand op med store skindsække for enden af et reb, som så trækkes op af en kamel eller et æsel. Ofte vil der også blive etableret vandledninger fra tanken frem til husholdningerne. Disse brønde er måske 100 meter dybe.

I alle lande, hvor vi opfører brønde, udarbejder vores samarbejdspartner projektbeskrivelser og foretager en målgruppeanalyse af det specifikke område, hvor brønden skal etableres. Dette sikrer, at vi når ud til så mange områder som muligt, der mangler en pålidelig vandkilde, og hvor lokalbefolkningen ikke selv har midlerne til at etablere vandforsyningen. Når du bygger brønde gennem DM-Aid, kan du være sikker på, at du er med til at sikre rent vand til mennesker, der har brug for det. Læs mere om vores Vand & Brønde-program ved at klikke her og udforsk mulighederne for at bygge din egen brønd.

Pakistan børn

Børn

Et sundt og lykkeligt børneliv indebærer tryghed, adgang til uddannelse, mulighed for personlig udvikling, leg og retten til at blive hørt. Pakistan er blandt de seks lande, hvor DM-Aid har sponsorbørn. Vores sponsorprogram sikrer, at børn får lov til at forblive børn, og får muligheden for at få en uddannelse, næringsfyldt mad, tøj på kroppen og søge lægehjælp.

Du kan støtte et forældreløst barn ved at oprette dig som sponsor her.

DM-Aid’s NGO-samarbejdspartnere i Pakistan
Human Development Foundation (HDF) & Hamza Development Foundation (HF)