Libanon

DM-Aid arbejder i Beirut og i flygtningelejrene rundt om i landet

SITUATIONEN I LANDET

Libanon står over for en alvorlig situation med en befolkning på 6,8 millioner mennesker, hvoraf en skræmmende høj andel på 80% lever under fattigdomsgrænsen. Den økonomiske krise, som landet står overfor, har medført at den libanesiske valuta har mistet 90% af sin værdi. Dette har forværret den allerede vanskelige situation for befolkningen. Libanon har også den største andel af flygtninge i forhold til sin befolkning. Landet huser over 1,5 millioner syriske flygtninge og 300.000 palæstinensiske flygtninge, hvoraf halvdelen lever i flygtningelejre spredt ud over landet.

STØTTE TIL PALÆSTINENSISKE BØRN MED ET HANDICAP

Flygtninge og internt fordrevne er nogle af de mest udsatte og sårbare mennesker i verden på grund af deres usikre situation og mangel på nødvendige basale midler. I flygtningelejrene er der ofte ikke tilstrækkelige ressourcer til at yde beskyttelse og støtte til mennesker med særlige behov, heriblandt børn med fysiske handicap. Disse børn bliver ofte overset og får ikke den hjælp, som de har brug for, for at kunne leve et værdigt liv og være mere uafhængige.

Palæstinensiske flygtningebørn med flere handicap og autisme i Libanons Mar Elias-lejr har brug for støtte til deres udvikling og mulighed for at komme i skole eller på anden måde blive aktiveret. Aktiviteter som fysioterapi, ergoterapi, specialundervisning, inklusionsterapi og taleterapi vil hjælpe børnenes udvikling ved at tilbyde forskellige terapiformer og give dem de hjælpemidler, som de har brug for til at kunne gå i skole og deltage i dagligdagens aktiviteter.

Du kan støtte med 300 kr. eller et valgfrit beløb og sikre, at børn med et handicap får den nødvendige hjælp. 

En stor del af arbejdet i lejrene vil også have fokus på at oplyse og undervise børnenes familier og omgangskreds i flygtningelejren, herunder skolerne. Dette er nødvendigt, da der er mange fordomme, stereotyper og stigma i lokalsamfundet forbundet med at have et handicap. Dette resulterer ofte i, at børn med handicap holdes skjult derhjemme.

DM-Aid’s NGO-samarbejdspartner i Libanon
Taawon Welfare Association