Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Somalia

Somalia

Du kan her læse om Somalia og de projekter, som DM-Aid har i landet

Somalia har næsten 16 millioner indbyggere og 2,6 millioner af dem er internt fordrevne flygtninge. Det er en af verdens fattigste lande, hvor 3 millioner børn ikke går i skole.

Gedebanken
Projektet Gedebanken har til formål at hjælpe fattige familier med at få deres egen indtjening. I Somalia vil det være fattige kvinder, som er hoved forsørger, der har mistet deres levebrød som resultat af tørke.

Familierne får en indtjening igen ved at sælge mælken og gedekiddene og samtidig hjælpe en anden fattig familie ved at give 10 gedekid eller lam tilbage til banken, som giver en ny familie 10 dyr.

Lange perioder med tørke har resulteret til, at mere end 350.000 husdyr er døde

”Husdyr er en afgørende faktor for Somalias økonomi, det er den største indtægtskilde for landet. Det anslås, at 60% af landets BNP stammer fra husdyrhandel.” – NGO-samarbejdspartner Taakulo

Samtidig vil Taakulo undervise familierne om husdyrbeskyttelse og sikkerhed i nutiden og fremtiden for lignende tørke, så familierne kan beskytte dyrene og dermed deres levebrød.

Støt med 300 kr. formål: Gedebanken


Forældreløse- og udsatte børn
I Somalia er der mere end 600.000 forældreløse børn og mere end 3 millioner børn går ikke i skole. Læs mere eller opret dig som sponsor for er forældreløse- og udsat barn her.


Brønd i Somalia 

Rent vand i SomaliaI Somalia hersker der meget tørke, hvorfor der er stort behov for stabile vandkilder. Et af de lande, hvor DM-Aid bygger brønde er i Somalia. Du kan læse om vores brønd projekter her.