Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Regler for skattefradrag

DM-Aid er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A.

Det betyder, at donationsbeløb indbetalt til DM-Aid kan fratrækkes på selvangivelsen (undtagen medlemsgebyr). Der er et loft på 15.200 DKK (2016) for, hvor meget hver person kan få i fradrag under ordningen. for året 2017 har SKAT bestemt et loft på 15.600 DKK, det betyder at du kan i år få fradag for 400 DKK mere end sidste år.

Ved indbetaling til DM-Aid med henblik på at få skattefradrag, er det vigtigt, at indbetaler sikrer, at vi har de nødvendige personlige data, for at kunne indberette. Indberetning er betinget af, at vi har navn og cpr. nummer. Således vi har de nødvendige oplysninger, indberetter vi dig automatisk d. 21 januar hvert år, og du behøver derfor ikke at henvende dig for at gøre os opmærksom på det.

Hvorfor blive indberettet?
I overensstemmelse med §8A i Ligningsloven omkring personlig skat, kan enhver person, som indbetaler til en af SKAT-godkendt organisation, få skattefradrag for sine indbetalinger op til gældende beløbsgrænse årligt. Det er modtagende organisation, som har indberetningspligten. Alle, som har givet organisationen de nødvendige informationer, er således berettiget til fradrag.
Fradraget består af skatteværdien af det indbetalte beløb. Da de fleste mennesker i Danmark har en skatteprocent på omkring 40, melder vi ud, at man kan få ca. 1/3 af beløbet tilbage (ca 33 %), for ikke at melde højere, end det i virkeligheden er.

Hvornår bliver man indberettet?
DM-Aid skal hvert år senest d. 21. januar indsende en opgørelse over samtlige donations beløb, som indbetalere ønsker fradrag for i det år, som netop er gået. Det er DM-Aid’s pligt at holde styr på og indberette de beløb, som vores donorer har indbetalt til DM-Aid i løbet af året.

Vi indberetter automatisk, så længe du har oplyst os dit CPR. nr.

Mangler vi et navn og CPR. nr. på dig bliver du ikke indberettet, derfor er det meget vigtigt at du oplyser det når du laver en online donation eller en betalingsaftale via banken.

Har du doneret via MobilePay?
Har du foretaget donationer via din MobilePay app kan dine donationer blive indberettet til SKAT, dog skal du have givet tilladelse til at vi kan se dit CPR. nr. Det gør du ved at følge vejledningen nedenfor:

Læs mere om det her

Modtag nyhedsbrevet

Modtag nyhedsbrevet

Her gør vi status på vores projekter, og fortæller om resultaterne i vores nyhedsbrev.