Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Regler for skattefradrag

DM-Aid er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A, så du kan få skattefradrag for dine donationer.

Det betyder, at donationsbeløb indbetalt til DM-Aid kan fratrækkes på selvangivelsen (undtagen medlemsgebyr). Der er et loft på 16.300 DKK (2019) for, hvor meget hver person kan få i fradrag under ordningen.

Ved indbetaling til DM-Aid med henblik på at få skattefradrag, er det vigtigt, at indbetaler sikrer, at vi har de nødvendige personlige data, for at kunne indberette. Indberetning er betinget af, at vi har navn og cpr. nummer. Når vi har de nødvendige oplysninger, indberetter vi dig automatisk d. 21 januar hvert år, og du behøver derfor ikke at henvende dig for at gøre os opmærksom på det.

Hvorfor blive indberettet?
I overensstemmelse med §8A i Ligningsloven omkring personlig skat, kan enhver person, som indbetaler til en af SKAT godkendt organisation, få skattefradrag for sine indbetalinger op til gældende beløbsgrænse årligt. Det er modtagende organisation, som har indberetningspligten. Alle, som har givet organisationen de nødvendige informationer, er således berettiget til fradrag.
Fradraget består af skatteværdien af det indbetalte beløb. Denne udgør, efter SKATs egen beregning ca. 27 % af det indbetalte beløb.

Hvornår bliver man indberettet?
DM-Aid skal hvert år senest d. 21. januar indsende en opgørelse over samtlige donations beløb, som indbetalere ønsker fradrag for i det år, som netop er gået. Det er DM-Aid’s pligt at holde styr på og indberette de beløb, som vores donorer har indbetalt til DM-Aid i løbet af året.

Vi indberetter automatisk, så længe du har oplyst os dit CPR. nr. og vi kan identificere dine betalinger som kommende fra dig.

Når du ikke bliver indberettet
Mangler vi navn og CPR.nr. på dig, eller har du indtastet det forkert, da du foretog din donation, kan vi desværre ikke indberette dine donationer. Hvis du ønsker indberetning, er det meget vigtigt, at du oplyser korrekt navn og CPR.nr., når du laver en online betalingsaftale eller engangsdonation via vores hjemmeside eller en direkte konto-til-konto-overførsel.

Er I et par, der foretager en direkte konto-til-konto-overførsel gennem jeres fælleskonto, kan vi kun indberette den kontohaver af jer, hvis navn står i det første skrivefelt af formularen for bankoverførslen. Den anden af jer bliver derfor ikke indberettet og det er heller ikke muligt for os manuelt at indberette vedkommende efterfølgende. 

Har du doneret via MobilePay?
Har du foretaget donationer via din MobilePay app kan dine donationer ikke længere blive indberettet til SKAT automatisk. Dette skyldes en ændring hos MobilePay selskabet og er således ikke noget, vi har indflydelse på.

Hvis du vil have skattefradrag for sådanne betalinger, skal du skrive til regnskab@dmaid.dk og sende et screenshot af din kvittering på betalingen, og hvis vi så har dit cpr. nummer i systemet, kan vi registrere din betaling manuelt.

 

 

Modtag vores nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev

Ved tilmelding giver du samtykke til at modtage vores nyhedsbreve, og at vi må orientere dig om vores projekter og tiltag via email. Afmelding gøres nemt via nyhedsbrevet.