Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Lav din egen indsamling

RETNINGSLINIER FOR EKSTERNE INDSAMLINGER TIL DM-AID PROJEKTER MED BRUG AF DM-AID’S MOBILEPAY

 1. Danish Muslim Aid (herefter DM-Aid) er en nødhjælps- og udviklingsorganisation, som samler midler ind til at forbedre livsbetingelserne for verdens fattigste i tre verdensdele. 

 2. Enhver kan oprette en indsamling (kampagne eller et event) til DM-Aid, så længe man accepterer disse retningslinjer og indsamlingen er blevet godkendt skriftligt af DM-Aid.

 3. Definitionen på en ekstern indsamling er, at en forening, gruppe eller en person (herefter: indsamlingsansvarlige) indsamler midler til et DM-Aid projekt via DM-Aid’s betalingskanalerherunder Mobilepay og hjemmesidefordi indsamlingstilladelse ikke selv haves (ifølge indsamlingsnævnet er det forbudt at lave offentlige indsamlinger uden en indsamlingstilladelse).

 4. Hvis indsamlingen skal gå til et internationalt projekt, kan den kun gå til et projekt som DM-Aid allerede har godkendt sammen med én af vores godkendte partnere i de lande, hvor DM-Aid arbejder. DM-Aid implementerer ikke selv projekter i udlandet, men samarbejder med partnerorganisationer.

 5. Hvis indsamlingen forventes at ramme over 100.000 kr., kan DM-Aid forespørge sin partner om at udvikle en ny projektidé på initiativ af indsamlingsansvarlige, som enten selv bliver DM-Aid projektleder eller overlader projektledelsen til én af DM-Aid’s projektgrupper, men projektidéen skal stadig være indenfor DM-Aid’s programområder og finde sted i ét af de lande, hvor DM-Aid arbejder.

 6. Hvis indsamlingen skal gå til et projekt i Danmark, kan den gå til et projekt som DM-Aid allerede har godkendt, hvor DM-Aid er projektejer og implementeringsansvarlig, eller DM-Aid kan indgå partnerskab med indsamlingsansvarlige, hvis det er en forening, hvor foreningen bliver projektejer og dermed implementeringsansvarlig. Foreningen skal godkendes af DM-Aid’s bestyrelse og leve op til DM-Aid’s betingelser for godkendelse af danske partnereDe indsamlede midler kan da overføres til indsamlingsansvarliges forening, som efter afsluttet projekt skal indsende projektrapport og regnskab til DM-Aid.  

 7. Indsamlingsansvarlige forestår selv markedsføring af den eksterne indsamling via egne kanaler. Når DM-Aid ikke kan markedsføre den, skyldes det, at DM-Aid kører sine egne kampagner. Dog er det muligt at få et opslag op på DM-Aid Story såfremt det ikke er til en brønd for et individ. Af hensyn til Facebook’s algoritmer, deler DM-Aid ikke opslag fra anden part direkte på sin Facebook side, men laver kun originalopslag.  

 8. DM-Aid deltager gerne så vidt muligt i indsamlingens eventuelle events med oplæg og/eller info-bod på forespørgsel fra indsamlingsansvarlige.

 9. forbindelse med markedsføringen skal indsamlingens formål fremgå tydeligt på alt online og offline materiale (fx bannere, roll-ups, bøtter, og betalingsinformation), samt at indsamlingen går til DM-Aid.

 10. Indsamlingsansvarlige vil få tilsendt DM-Aid’s logo, som skal bruges på al online og offline markedsføring. Som del af logoet er altid DM-Aid’s fulde navn.

 11. Indsamlingsansvarlige vil få oplyst DM-Aid’s mobilepay nummer: 53201 og et mærke, som altid skal fremgå tydeligt på alt online og offline materiale.

 12. Donationer, der overføres på mobilepay uden mærke, vil blive fordelt efter bedste skøn blandt DM-Aid’s mange projekter.

 13. Indsamlingsansvarlige vil få oplyst link til DM-Aid’s betalingsmodul på hjemmesiden, hvor der kan betales med bankkort og mobilepay https://dmaid.dk/giv-hjaelp/donation
 14. Følgende standardiseret beskrivelse af DM-Aid skal fremgå af samarbejdspartnerens sociale medier-sider og evt. hjemmeside, hvor indsamlingen markedsføres og DM-Aid’s betalingskanaler anvendes (ifølge ISOBRO/Indsamlingsloven):

  Danish Muslim Aid (DM-Aid) er den største udviklings- og nødhjælpsorganisation i Danmark, som er stiftet og drevet af danske muslimer. DM-Aid blev etableret i 2005 og indsamler midler til fattige og trængende medmennesker i 12 samarbejdslande, primært i Afrika, Asien og Mellemøsten. DM-Aid er uafhængig, non-politisk og ikke-missionerende og samarbejder med andre udviklings- og nødhjælpsorganisationer i Danmark og lokalt ude i verden. DM-Aid er godkendt som indsamlingsorganisation af både politi- og skatte-myndigheder og er medlem af CISU og Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO. 

  Danish Muslim Aid

  Blågårdsgade 51
  2200 København N
  Telefon: 35 36 08 33
  E-mail: info@dmaid.dk
  Hjemmeside:  www.dmaid.dk

 15. I markedsføringen må der ikke bruges nogen former for krænkende eller nedværdigende ytringer. Finder DM-Aid, at der i markedsføringen er noget, som strider imod god etisk skik, vil indsamlingsansvarlige blive bedt om at ændre det. DM-Aid forbeholder sig retten til at stoppe enhver indsamling, der ikke retter sig efter, hvad DM-Aid finder er god etisk skik.

 16. Indsamlingsansvarlige kan følge resultatet af indsamlingen ved at skrive til waheed.akhtar@dmaid.dk, hvor opdatering kan forventes én gang ugentligt.

 17. DM-Aid giver mulighed for skattefradrag til alle donorer for deres donationer fortaget via vores betalingskanalerhvis de oplyser deres CPR.nr. i betalingsmodulet på hjemmesiden eller indsender screenshot af sin mobilepay betaling til waheed.akhtar@dmaid.dk. Dette skal ske inden årets udløb. Man kan dog altid eftersende deres oplysninger til waheed.akhtar@dmaid.dk inden udløb af efterfølgende år.

 18. DM-Aid har en politik om maxat tage 10til administrations– og personaleudgifter. Vores udgifter til fundraising fastsættes i de årlige budgetter, men ligger typisk mellem 35%Læs mere om vores driftsomkostninger her: https://dmaid.dk/om-os/driftsomkostninger 

Får jeg opdateringer om, hvordan indsamlingen går? 
Hver mandag får du en status opdatering på, hvor meget der er blevet samlet ind. Informationen gives kun ud til den person, som har startet indsamlingen. Du får ikke at vide, hvem der har donereret, det går imod GDPR regler og generelt dårlig etik, vi oplyser aldrig informationer om vores donorer.

 


Bliv medlem
Bliv frivillig!
Seneste nyt