Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Danmark

Danmark

I DM-Aid har vi også projekter i Danmark. Indenfor rammerne af vores to programmer: Integration & Medborgerskab og Fattigdom i Danmark udvikler og gennemfører vi forskellige projekter i Danmark. Hvert projekt er forankret i én af vores lokalgrupper, som er fordelt udover Danmark.

PROJEKT: STEMMER FRA SYRIEN 

(See english below) 

Danish Muslim Aid(DM-Aid) og vores tyrkisk-baseret syriske partner Violet Organisation (Violet) er stolte over at kunne præsentere en unik læringsoplevelse, som er muliggjort ved finansiering fraFolkelig Engagement Puljenunder CISU. Det handler om brobygning mellem dansk og syrisk ungdom igennem engagement i bæredygtig udvikling og humanitært arbejde. 

Hvad er det?
DM-AidogViolet tilbyder en 4-dages læringsoplevelse medblended learningi form af et seminar og workshops. Vi starter med et 3-dages weekendseminar, hvor du vil møde Fuad Sayed Issa, som er den unge grundlægger af Violet, som er den største syriske ungdomsledede organisation og DM-Aid’s NGO Partner. Fuad startede Violet, da han boede i Syrien og varkun16 år. Nu bor han iHatayi det sydlige Tyrkiet på grænsen til Syrien.   

Du vil også komme i kontakt med unge syriske frivillige, der bor inde i krigszonen i det nordvestlige Syrien, hvor du vil lære om, hvordan det er at være ung og frivillig i Syrien og hvordan man designer humanitære og udviklingsprojekter på baggrund af encasefra Syrien. 

den fjerde og sidste dag afholder vi en workshop på en hverdagsaften, hvor vi evaluerer på casen og hvor vi introducerer dig til, hvordan du kan bruge det som du har lært, i dit fremtidige frivillige arbejde.  

Hvornår er det? 

  • 24. og 25. september (modul 1: Seminar om frivilligt arbejde og mobilisering af civilsamfundet i Syrien samt introduktion til en aktuel problemstilling fra Syrien og de humanitære principper)  
  • 26. september (modul 2: Introduktion til Project Cycle Management og målene for bæredygtig udvikling (SDG) – Design dit eget humanitære projekt!) 
  • 29. september (modul 3: Feedback på jeres projekt og om hvordan du kan bruge din nye læring i dit fremtidige frivillige arbejde.)  

Hvordan kommer jeg med?
Hvis du har en passion for humanitært eller udviklingsarbejde, eller bare vil lære mere om situationen i Syrien, så er vores 3-modulers læringsakademi i perioden 24. september til 29. september noget for dig. 

Send os en e-mail, med dit navn og alder på  voices.from.syria@dmaid.dk.   

Projektet er forankret i Københavns Lokalgruppe.  

English:
Voices from Syria:   

Building bridges between Danish and Syrian Youth through engagement with sustainable development and humanitarian work. 

Danish Muslim Aid (DM-Aid) and Violet are proud to present a unique learning experience, which is made possible by funding from the Civic Engagement Fund under CISU. 

What is it?
DM-Aid and Violet offers a4-daylearning experience with blended learningin the form of a seminar and workshops.It will all start with a3-dayweekend seminar, whereyouwillmeet Fuad Sayed Issa, the young founder of Violet, the biggest Syrian youth led organization.Fuadstarted Violet when he was living in Syria and just 16 years old. He now lives inHatay in southernTurkeyon the border to Syria. 

Youwill alsoconnectwith young volunteers who are living inside the warzone in northwest Syria and learn about how it is to be young and a volunteer in Syria and youwill be introduced to how to design humanitarian and development projects based on a real case from Syria.  

On the 4th and last day, we will conduct an evening workshop. Here we will evaluate your cases, we also introduce you to how you can use what you have learned in your future volunteer work.  

When is it? 

  • 24 & 25th September (Module 1: Seminar on volunteering and community mobilization in Syria, an introduction a real case from Syria, along with an introduction to the humanitarian principles) 
  • 26th September (Module 2: Intro to Project Cycle management and the Sustainable Development goals (SDG) – Design your own humanitarian project!) 
  • 29th September (module 3: get feedback on your case and learn more about how you can use your new learning in your future volunteer work.)  

How can I join?
If you have a passion for humanitarian or development work, or just want to learn more about the situation is Syria, then our 3-module learning academy is something for you. 

  • Apply now (deadline: 1st of September) to join the experience from 24th September to 29th September! 

Send us an email, with your name and age onvoices.from.syria@dmaid.dk.  

We hope to see you! 

Projekt: Outdoor

Outdoor-navneskilt-lavning

Med projektet Outdoor tilbyder vi fysisk og psykisk ressourcesvage familier et afbræk i hverdagen ved at komme tættere på naturen. Formålet er at etablere nye rammer for udviklingen af sjove, trygge og sunde fællesskaber for børn og voksne i naturen, hvor sociale skel nedbrydes. Familierne vil opnå en dybere naturforståelse ved at lære at bruge naturen til at forøge deres livskvalitet.  

Vi har fire aktivitetsture på programmet i perioden august til november 2021. Der er tre dagsture og en weekend med to overnatninger. Aktivitetsturene skal give rig mulighed for at komme tættere på naturen, danne nye relationer og deltage i sjove sportsaktiviteter.  

Første aktivitetstur finder sted lørdag den 28. august og går til Voldparken i Brønshøj, hvor vores frivillige og familierne skal lære hinanden at kende i nye fællesskaber. Vi skal spille rundbold, lave bål og snitte i træ og opleve naturen på tæt hold.  

Den anden aktivitetstur kommer til at falde lørdag den 18. september, hvor turen går til Roskilde Fjord. Her skal vi på Vikingmuseum, hvor vi skal være vikinger for en dag og blandt andet ud at sejle.  

Den tredje aktivitetstur falder lørdag den 9. oktober, hvor vi skal ud til Amager Fælled i København og være sammen i naturen om en række sjove aktiviteter.  

Den fjerde og sidste aktivitetstur er en weekendtur med to overnatninger til naturskønne Røsnæs i Sydsjælland fra den 29.-31. oktober og fungerer som en afrunding af projektet. 

I forbindelse med projektet er vi også blevet beriget med en masse nye frivillige ildsjæle, som har engageret sig i koordineringen, planlægningen og udførslen af de forskellige aktivitetsturer. Uden vores kære frivillige samt donorer, så havde intet af dette være muligt, idet I er grundstenene for vores virke.  

Projektet er støttet af Friluftsrådet med en bevilling på 95.000 kr, hvortil DM-Aid skal lægge en egenbetaling på 40.000 kr.  

Du kan derfor støtte projektet med 150 kr. eller med et valgfrit beløb ved at vælge formålet Projekt Outdoor i betalingsformularen her på siden.  

Projektet er forankret i Københavns Lokalgruppe.  

Bederum på Nyt Odense Universitetshospital (NYT OUH)

DM-Aid er blevet inviteret af Odense Universitetshospital til at stå for etableringen af et bederum, et såkaldt refleksionsrum, hvor patienter og pårørende kan bede, meditere eller få en rolig spirituel stund. Det forventes at stå færdig i 2023, men der er brug for at fundraise allerede nu til projektet for at kunne engagere arkitekt og planlægge indretning, som opstartes i 2022. Budgettet er på 400.000 kr.  

Du kan støtte med et valgfrit beløb ved at vælge på formålet Bederum i betalingsformularen her på siden.  

Projektet er forankret i Københavns Lokalgruppe.  

JobKlar 

Dette projekt handler om at hjælpe unge i alderen 14-17 år med at få deres første fritidsarbejde. Vi opererer på to folkeskoler, Østerbro og Nørrebro. Der er et 1:1 match mellem den unge og en frivillig fra DM-Aid, hvor der sammen arbejdes på at redegøre for den unges kompetencer og ønsker, og derefter finde det rette fritidsarbejde. 

Projektet er forankret i Københavns Lokalgruppe.  

PROJEKT: FØDSELSDAG FOR ALLE 

Dette projekt handler om at hjælpe familier med mangel på overskud og økonomi med at holde fødselsdage for deres børn. Det er for børn, som fortjener at blive fejret på lige fod med alle andre børn i deres skoleklasse. Fødselsdage er sociale begivenheder, som også har en integrerende og inkluderende effekt i at børn samles, leger, hygger og har det det sjovt hjemme hos hinanden. Derudover bidrager det til at forældrene eller den enlige forælder ikke oplever utilstrækkelighed, når de ikke formår at holde fødselsdage for deres børn.   

Vi vil gerne være med til at give sådan en oplevelse for udsatte familier, og bidrage til at barnet får et godt barndomsminde med sig videre i livet.  

Du kan støtte projektet med et valgfrit beløb ved at vælge på formålet Fødselsdag i betalingsformularen her på siden.  

Projektet er forankret i Aalborg Lokalgruppe.