Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Vand & Miljø

Vand er liv! DM-Aid bygger brønde og sørger for vandforsyning i områder med tørke. Træer er vigtige for både jord, dyr og iltindholdet i den luft vi indånder. Vi kan med din hjælp sikre en positiv indsats over for miljøfaktorer, der påvirker sundheden.

Støt Vand & Brønde nu

Rent vand
Rent vand er en af de største udfordringer i store dele af den tredje verden, ikke mindst i Afrika. Mangel på rent vand kan have mange årsager og blandt disse er langvarige naturkatastrofer såsom tørke. Følgevirkninger af tørke er oftest sult pga. ødelagte afgrøder og døde husdyr, eller sygdom hos dyr og mennesker på grund af manglende adgang til rent drikkevand.

Mange steder er folk nødt til at tilbagelægge flere kilometer dagligt for at hente rent drikkevand. Det er oftest kvinder og børn, som skal hente vand til husholdningen, så det betyder, at de børn, som bliver sat på opgaven, ikke kommer i skole. Og desuden udsættes kvinder og større piger somme tider for seksuel chikane på deres lange vandringer efter vand.

Et lokalt vandhul er desuden ingen garanti for at vandet er rent. Vandet som mennesker og dyr drikker, kan være sort og stinkende og fyldt med bakterier – men sådan behøver det ikke at være! Urent drikkevand er en af de helt store dræbere, og især de mindste børn og de svageste af de ældre bukker ofte under og dør som følge af beskidt vand. Det kan du være med til at gøre noget ved!

DM-Aid prioriterer etableringen af nye drikkevandsbrønde og vandbassiner højt, og vi har gennem de seneste år bygget adskillige brønde i bl.a. Afghanistan, Pakistan, Indien, Uganda, Kenya, Etiopien og Somaliland. Siden maj 2015 har vi etableret mere end 300 brønde og vandforsyninger, og antallet af folk, som har fået direkte gavn af disse mange brønde overstiger 300.000. Til dette antal mennesker kan lægges mindst lige så mange husdyr.

Udgifterne til en brønd varierer meget og kan starte nede omring 10.000 kroner, men også snildt gå over 30.000, alt efter hvilken type brønd, der er tale om. Ligeledes kan der være stor forskel på, hvor langt ned man skal bore eller grave, hvilke typer materialer der skal bruges og så videre. Nogle steder kommer vandet endda selv til overfladen, så man skal inddæmme og tæmme kilden og sørge for gode aftapningssteder, så folk og fæ ikke træder rundt i kilden og forurener den.

Du kan støtte på flere måder, enten ved en engangsdonation eller ved et fast månedligt beløb til vores vandprojekter. Når der herefter er sparet nok penge sammen fra donorerne, kan et konkret vandprojekt påbegyndes.

UnavngivetFølg med på Facebook her

Støt Rent Vand/Brønde nu

 

 

Projekt: Plant et træ
Du kan for 15 kr. plante et træ, der efter få år begynder at give frugt, kan bruges til tømmer efter fem år, eller bare holde på jorden, så den ikke eroderer. Og samtidigt være med til at gøre miljøet grønnere.

Der kan være mange gode grunde til at plante træer. Nogle træer giver fødevarer og andre giver bygningsmaterialer, og begge disse er meget efterspurgte over alt i verden. Det er vores erfaring, at de fleste gerne vil have frugttræer, da man kan høste fra dem år efter år.

Men desuden er der til stadighed en reduktion i mængden af træer på planeten, og da træer er en umådelig vigtig del af jordens økosystem og i virkeligheden er jordens lunger og danner den ilt, vi skal bruge, er der så meget desto mere grund til at hjælpe med at vedligeholde antallet af træer, så vi alle kan trække vejret i mange år fremover.

Vi arbejder med træplantning i Kashmir, Pakistan og i Uganda, og håber også at komme til at gøre det andre steder fremover.

UnavngivetFølg med på Facebook her

Støt Plant et træ nu

 

 

 

 

 

 

Modtag vores nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev

Ved tilmelding giver du samtykke til at modtage vores nyhedsbreve, og at vi må orientere dig om vores projekter og tiltag via email. Afmelding gøres nemt via nyhedsbrevet.