Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Strategi

DM-Aid’s Strategi 2021- 2025 udstikker en ramme for samarbejdet med vores partnere og for vores projektarbejde.

Læs DM-Aid's Strategi dokument 2021-2025 i sin fulde version her

Læs DM-Aid's Strategi brochure 2021-2025 her

I 2020 var det 15 år siden, at DM-Aid blev stiftet (2005), og påbegyndte arbejdet med indsamling af midler til fattige og trængende mennesker i Afrika, Mellemøsten og Asiensamt Danmark, og med formidling og dokumentation af resultaterne.  

DM-Aid er siden sin grundlæggelse vokset støt i forhold til indsamlede midler, aktiviteter, projekter, frivillige og ansatte. Især i de sidste år er der sket en rivende udvikling. Vi har fordoblet vores årlige indsamlingssum og antallet af ansatte og bestyrelsesmedlemmer og vi har 10-doblet antallet af frivillige, som er organiserede i strukturerede udvalg og projektgrupper. Vi har en god og stabil online tilstedeværelse på de sociale medier, regelmæssige nyhedsbreve og donorkontakt, samt veltilrettelagte og veludførte kampagner & events. Og i 2018 fik vi vores første bevillingsmillioner. Vi har lavet retningslinjer, procedurer, kommissorier, organisationsdiagrammer og jobbeskrivelser, og i 2019 udvidede vi vores kontor med mere plads. Vi er godt på vej til at blive en professionel organisation.

Med et indsamlingsmål på 20 millioner i 2020 er vi kommet rigtig langt og hjælper i dag rigtig mange mennesker i nød verden overinkl. i Danmark. Men vores ambitioner stopper ikke her. Vi vil ikke kun hjælpe flere mennesker i nød, men også sætte baren for god udvikling højt. Vi vil være med til dét der virker, dét der er bæredygtigt, dét der er langsigtet. Vi vil ikke kun hjælpe her og nu, men også sikre at nødhjælpen og katastrofehjælpen er koordineret og relevant og at den gives med respekt for det enkelte menneskets værdighed.

Retningen for vores arbejde de seneste fem år har været fem strategiske mål 2016-2020, som blev sat indefor rammen af vores vision og mission. I 2017 fik vi vores første internationale strategi, som satte yderligere fokus på bæredygtighed, partnerskaber og nye projektprocedurer. Fra 2021 er der brug for en ny retning for de næste fem år med nye strategiske mål.

Denne gang har vi valgt at udarbejde en samlet strategi for vores organisation, som skal sætte en ambitiøs retning forhvordan vi gerne vil arbejde de næste fem-år.  

Bliv medlem
Bliv frivillig!
Nyheder