Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Regler for Qurban

Hvad er oprindelsen af qurban?

Hadrat Zaid bin Arkam, må Allah være tilfreds med ham, fortæller, at nogle ledsagere af Profeten Muhammad, fred og velsignelser være med ham, spurgte ham:

“Ya Rasulullah, hvad er det offer?” Han sagde: “Det er en tradition fra din forfader Ibrahim fred og velsignelser være med ham.” De spurgte: “Hvad (belønning) er for os deri?” Han svarede: “Der er en belønning for hver hår (dvs. belønning for kød og nyttige dele af dyrets krop vil være meget høje i fortjeneste, men der vil også være en stor belønning for de dele, der er ubrugelige og smidt væk som hår).” De spurgte: “For uld, Ya Rasulullah?” Han svarede: “Der er en belønning for hvert eneste uldne hår på dyret.”
(Ahmed, Ibn Mâjah)

Det er tradition blandt muslimer, baseret på denne hadith og flere andre med samme type indhold, at man slagter et får eller en ko til Eid al-Adha. Traditionen har sin oprindelse helt tilbage til Profeten Abraham og hans søn Ismail, må Allah være tilfreds med dem begge, da de gik på bjerget for at give det største offer, hvor faderen skulle ofre sin søn, men Allah i sidste øjeblik udskiftede barnet med et får.

Ordet qurban er af persisk oprindelse og betyder ”en gerning gjort for at søge Allahs tilfredshed.”

Ordet oudhiya er arabisk og betegner det dyr, der bliver ofret ved denne lejlighed.

Hvem skal give qurban/oudhiya?

Man bør give et dyr i offergave til Eid al-Adha (den store Eid), hvis man ejer mere end værdien af 613,35 gram sølv i henhold til Hanafi skolen. I andre skoler vil beregningen svare til værdien af 87 gram guld. Enhver person, som ejer penge, smykker eller andet, som svarer til – eller overstiger – denne værdi, er forpligtet til at give et dyr i offer. Hvis der således i en familie er flere personer, som har denne form for besiddelser, skal der slagtes et dyr for hver person. Vælger man at slagte får, er det et får pr. person. Vælger man at slagte en ko, er der syv dele i en ko – d.v.s. en ko svarer til syv personers offergave.

Hvad koster det at give qurban/oudhiya?

DM-Aid arbejder i mange lande med meget forskellige markeder og priser, og vi kan derfor ikke sige præcist, hvad det koster hvert sted. Desuden ændrer priserne sig også ofte på de lokale markeder, og de stiger ofte når man nærmer sig tiden for denne årlige ofring. Vi fastsætter hvert år et beløb, som vi skønner, vil være tilstrækkeligt i de fleste af vores samarbejdslande. I visse tilfælde vil det være mere end nok, mens det i andre måske knap nok vil dække beløbet for et dyr. I 2018 har vi anslået prisen for et Qurban-får til at være 1000 kr. og for en Qurban-ko til at være 4000 kr.

Vil navnet på giver blive nævnt ved qurban/oudhiya?

Nej. Når DM-Aid slagter dyr til qurban/oudhiya, er det ikke muligt for os at sikre, at vi får nævnt navnene på giverne. Vi slagter dyr i alle de lande, hvor vi har partnere, og det kan blive til mange hundrede slagtninger om året. Det er derfor ikke praktisk muligt. Det er desuden heller ikke en nødvendighed. Allah kender ganske udmærket navnet på hver eneste giver, og hver person vil få sin belønning hos Ham.

Laver DM-Aid andre former for bespisning af fattige?

Ja. Det er en god tradition blandt muslimer at give et får/lam når man får et barn. Kødet fra dette dyr bør gives til fattige, så de kan få gavn og glæde af det. DM-Aid formidler mange gange årligt sådanne beløb og sikrer, at folk der virkelig er fattige får glæde af dette.

Desuden modtager vi også gerne penge til dækning af manglende faste. Typisk 50 kroner pr. manglende fastedag. Beløb af denne karakter formidler vi ligeledes videre til vores samarbejdspartnere, som sikrer, at pengene går til bespisning af fattige ude i verden. Ved denne type service, er det DM-Aid, der i samarbejde med vores partnere ude i verden, træffer beslutning om, hvor det skal foregå.

Kan min qurban/oudhiya gå til det barn, jeg sponsorerer gennem DM-Aid?

Nej. Vi kan ikke give så specifikt, da vi, som ovenfor nævnt, slagter adskillige hundrede dyr ved denne lejlighed. Dog foregår slagtning i samtlige de lande, hvor vi har sponsorater af forældreløse, og da det foregår gennem de samme organisationer, som også står for tilsynet med vores forældreløse, vil disse børn og deres familier oftest også være omfattet af disse programmer.

Modtag vores nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev

Ved tilmelding giver du samtykke til at modtage vores nyhedsbreve, og at vi må orientere dig om vores projekter og tiltag via email. Afmelding gøres nemt via nyhedsbrevet.