Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Regler for Qurban

Hvad er oprindelsen af qurban?
Hadrat Zaid bin Arkam, må Allah være tilfreds med ham, fortæller, at nogle ledsagere af Profeten Muhammad, fred og velsignelser være med ham, spurgte ham:

“Ya Rasulullah, hvad er det offer?” Han sagde: “Det er en tradition fra din forfader Ibrahim fred og velsignelser være med ham.” De spurgte: “Hvad (belønning) er for os deri?” Han svarede: “Der er en belønning for hver hår (dvs. belønning for kød og nyttige dele af dyrets krop vil være meget høje i fortjeneste, men der vil også være en stor belønning for de dele, der er ubrugelige og smidt væk som hår).” De spurgte: “For uld, Ya Rasulullah?” Han svarede: “Der er en belønning for hvert eneste uldne hår på dyret.”
(Ahmed, Ibn Mâjah)

Det er tradition blandt muslimer, baseret på denne hadith og flere andre med samme type indhold, at man slagter et får eller en ko til Eid al-Adha. Traditionen har sin oprindelse helt tilbage til Profeten Abraham og hans søn Ismail, må Allah være tilfreds med dem begge, da de gik på bjerget for at give det største offer, hvor faderen skulle ofre sin søn, men Allah i sidste øjeblik udskiftede barnet med et får.

Ordet qurban er af persisk oprindelse og betyder ”en gerning gjort for at søge Allahs tilfredshed.”

Ordet oudhiya er arabisk og betegner det dyr, som bliver ofret ved denne lejlighed.

Hvem skal give qurban/oudhiya?
Man bør give et dyr i offergave til Eid al-Adha (den store Eid), hvis man ejer mere end værdien af 613,35 gram sølv i henhold til Hanafi skolen. I andre skoler vil beregningen svare til værdien af 87 gram guld. Enhver person, som ejer penge, smykker eller andet, som svarer til – eller overstiger – denne værdi, er forpligtet til at give et dyr i offer. Hvis der således i en familie er flere personer, som har denne form for besiddelser, skal der slagtes et får for hver person. Vælger man at slagte får, er det et får pr. person. Vælger man at slagte en ko, er der syv dele i en ko – d.v.s. en ko svarer til syv personers offergave.

Ifølge Hanafi fiqh skal hver voksen og ansvarlig person slagte (eller give) et offerdyr, mens det i Hanbali og Maliki fiqh er et dyr pr. hushold.

Hvornår skal man give sin qurban/oudhiya?
Der er tre dage indenfor hvilke, man kan give den. Desuden regner nogle også en fjerde dag med. Det drejer sig om den 10. dhul Hijjah (Eid dagen) og de følgende to eller tre dage. Efter dette vil donationen være givet for sent. DM-Aid sender dog mange penge i forvejen for at sikre, at også mange af dem, som kommer for sent, vil være dækket af det, som vi har sendt i forvejen.

Hvad koster det at give qurban/oudhiya?
DM-Aid arbejder i mange lande med meget forskellige markeder og priser, og vi kan derfor ikke sige præcist, hvad det koster hvert sted. Desuden ændrer priserne sig også ofte på de lokale markeder, og de stiger ofte når man nærmer sig tiden for denne årlige ofring. Vi fastsætter hvert år et beløb, som vi skønner, vil være tilstrækkeligt i de fleste af vores samarbejdslande. I visse tilfælde vil det være mere end nok, mens det i andre måske knap nok vil dække beløbet for et dyr. I 2019 har vi anslået prisen for et Qurban-får til at være 1.000 kr. og for en Qurban-ko til at være 3.500 kr.

Vil navnet på giver blive nævnt ved qurban/oudhiya?
Når DM-Aid slagter dyr til qurban/oudhiya, er det ikke muligt for os at sikre, at vi får nævnt navnene på giverne. Vi slagter dyr i alle de lande, hvor vi har partnere, og det kan blive til mange hundrede slagtninger om året. Det er derfor ikke praktisk muligt. Det er desuden heller ikke en nødvendighed. Allah kender ganske udmærket navnet på hver eneste giver, og hver person vil få sin belønning hos Ham.

Laver DM-Aid andre former for bespisning af fattige?
Ja. Det er en god tradition blandt muslimer at give et får/lam når man får et barn. Denne tradition kaldes “aqeeqah” Kødet fra dette dyr bør gives til fattige, så de kan få gavn og glæde af det. DM-Aid formidler mange gange årligt sådanne beløb og sikrer, at folk, der virkelig er fattige, får glæde af dette. Det koster alt inklusive 1.800 kroner for sådan en aqeeqah, og dette beløb dækker for indkøb, slagtning og tilberedning af et dyr, indkøb af ris og grøntsager og tilberedning af dette. Servering for et større antal mennesker samt et banner med barnets navn, så de tilstedeværende kan bede for barnet.

Desuden modtager vi også gerne penge til dækning af manglende faste. Typisk 50 kroner pr. manglende fastedag. Beløb af denne karakter formidler vi ligeledes videre til vores samarbejdspartnere, som sikrer, at pengene går til bespisning af fattige ude i verden. Ved denne type service, er det DM-Aid, der i samarbejde med vores partnere ude i verden, træffer beslutning om, hvor det skal foregå.

Kan min qurban/oudhiya gå til det barn, jeg sponsorerer gennem DM-Aid?
Nej. Vi kan ikke give så specifikt, da vi som nævnt, slagter adskillige hundrede dyr ved denne lejlighed. Dog foregår slagtning i samtlige de lande, hvor vi har sponsorater af forældreløse, og da det foregår gennem de samme organisationer, som også står for tilsynet med vores forældreløse, vil disse børn og deres familier oftest også være omfattet af disse programmer.

Bliv medlem
Bliv frivillig!
NYHEDSBREV

NYHEDSBREV

Vær opdateret med vores arbejde. Tilmeld dig allerede i dag!