Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Driftsomkostninger

Nødhjælp- og udviklingsorganisationer har udgifter i forbindelse med drift af organisationens aktiviteter. Udgifterne fordeler sig indenfor tre områder; administration, personale og fundraising, og dækker f.eks. husleje, forsikringer, revision, bankgebyrer, kontorudstyr, hjemmeside, monitoreringsrejser og løn.

DM-Aid har som mål at holde vores driftsomkostninger så lave som muligeVi har en politik om at bruge højst 10% af det årlige indsamlingsbeløb  administrations– og personaleudgifterog har gennem årene succesfuldt holdt os indenfor det. Da det koster penge at samle penge ind, har vi også en årlig procentsats for, hvor meget vi højst må bruge på fundraisingsudgifterdvspå oplysning, dokumentation og indsamlingsaktiviteter. Procentsatsen for fundraising varierer fra år til år, og for 2021 er desat til 3af det samlede årlige indsamlingsbeløb.

Administrationsudgifter
Administrationsudgifter er omkostninger i forbindelse med den administrative drift af organisationens aktiviteter i Danmark så som husleje, revision, forsikringer og kontorudstyr. I 2019 blev vores administrationsprocent på 9,9%. 

Personaleudgifter 
Personaleudgifter er omkostninger forbindelse med den lønmæssige del af driften så som lønpension, feriepenge, ATP, AER, AES og Barselsbidrag for alle ansatte medarbejdere. I 2019 blev personaleudgifter talt med som del af ovenstående administrationsprocent 

Fundraisingsudgifter
Fundraisingsudgifter er omkostninger i forbindelse med den markedsføringsmæssige del af driften så som udgifter til hjemmeside, databaser, materialer i forbindelse med projekter og kampagner (f.eks. brochurer, plakater, og events), monitoreringsrejser, kontingenter til f.eks. ISOBRO og CISU samt kurser og uddannelse af frivillige og ansatte. Disse udgifter ses som en investering i organisationen i forhold til at komme bedre og bredere ud med vores budskaber og kampagner, så vi fortsat sikrer kendskab og opbakning til vores arbejde. I 2019 blev vores fundraisingsprocent på 2,3%. 

Hjælp os med at holde udgifterne nede
Hvis du som privatperson ønsker at donere eller oprette et månedligt sponsorat til dækning af vores driftsudgifter, kan du vælge formålet ’administration’ via betalingsformularen: Giv et bidrag – for privatpersoner | Danish Muslim Aid (dmaid.dk) 

Hvis du er en virksomhed, kan du ligeledes vælge formålet ’administration’ via betalingsformularen: Giv et bidrag – for virksomheder | Danish Muslim Aid (dmaid.dk)Her kan du også kan læse om de tre typer af sponsorater som vi tilbyder virksomheder at oprette som del af deres ’Corporate Social Responsibility’ (CSR) og du kan læse om de to typer fradrag man som virksomhed kan få for sin donation eller sponsorat.  

Bliv medlem
Bliv frivillig!
NYHEDSBREV

NYHEDSBREV

Vær opdateret med vores arbejde. Tilmeld dig allerede i dag!