Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Administrations gebyr

Alle hjælpeorganisationer har administrationomkostninger.

Administrationsomkostninger er udgifter, DM-Aid har i forbindelse med drift af organisationens aktiviteter i Danmark så som husleje, løn til personale, rejser, energiudgifter, kontorudstyr mv.

Omkostninger forbundet med fordeling af nødhjælpen i vores samarbejdslande indgår ikke i administrationsomkostningerne.

DM-Aid har som mål at holde administrationsomkostningerne så lave som muligt. Det betyder, at vores administrationsudgifter ikke skal overstige max 10% og max 5% for fundraisingudgifter samlet set over et år.

Fundraising udgifter er udgifter til markedsføringsmateriale med videre i forbindelse med projekter og kampagner (f.eks. brochurer, plakater og lignende) er fundraisingudgifter. Derfor  indgår de ikke i administrationsomkostningerne og opgøres derfor særskilt. Fundraisingsudgifter søges endvidere dækket ind af sponsorater fra private og virksomheder.

Modtag nyhedsbrevet

Modtag nyhedsbrevet

Her gør vi status på vores projekter, og fortæller om resultaterne i vores nyhedsbrev.