DM-Aid har som mål at holde administrationsomkostningerne så lave som muligt. Det betyder, at vores administrationsudgifter og fundraisingsudgifter helst ikke skal overstige henholdsvis 10% og 2.5% samlet set over et år.

Administrationsudgifter
Alle nødhjælp- og udviklingsorganisationer har administrationsomkostninger. Administrationsomkostninger er udgifter i forbindelse med drift af organisationens aktiviteter i Danmark så som husleje, løn til personale, revision, forsikringer og kontorudstyr.

Omkostninger forbundet med fordeling af nødhjælpen i vores samarbejdslande indgår ikke i administrationsomkostningerne.

Fundraisings udgifter
Er udgifter til markedsføringsmaterialer i forbindelse med projekter og kampagner (f.eks. brochurer, plakater, og events), monitoreringsrejser, kontingenter til ISOBRO og CISU samt hjemmeside og mobilepay. Disse udgifter indgår ikke i administrationsomkostningerne og opgøres derfor særskilt. Fundraisings udgifter søges endvidere dækket ind af sponsorater fra private personer og virksomheder.