Alle nødhjælp- og udviklingsorganisationer har administrationsomkostninger. Administrationsomkostninger er udgifter i forbindelse med drift af organisationens aktiviteter i Danmark så som husleje, løn til personale, revision, forsikringer og kontorudstyr.

Omkostninger forbundet med fordeling af nødhjælpen i vores samarbejdslande indgår ikke i administrationsomkostningerne. 

 

DM-Aid har som mål at holde administrationsomkostningerne så lave som muligt. Det betyder, at vores administrationsudgifter og fundraisingsudgifter helst ikke skal overstige henholdsvis 10% og 2.5% samlet set over et år.

 

Fundraisingudgifter er udgifter til f.eks. markedsføringsmaterialer i forbindelse med projekter og kampagner (f.eks. brochurer, plakater, og events), monitoreringsrejser, kontingenter til ISOBRO og CISU samt hjemmeside og mobilepay. Disse udgifter indgår ikke i administrationsomkostningerne og opgøres derfor særskilt. Fundraisingsudgifter søges endvidere dækket ind af sponsorater fra private og virksomheder.