Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Giv et bidrag - for virksomheder

DM-Aid arbejder året rundt på at gøre en positiv, bæredygtig og varig forskel for vores fattige og udsatte medmennesker ude i verden og i Danmark. Vi velkommer virksomhedssponsorer til at hjælpe os med dette formål

Et-bidrag-der-goer-en-forskel

Vælg blandt mange formål
I formularen under 
Vælg formål fra listen kan du se alle de formål, som din virksomhed kan give sin støtte til.

Få tidoblet din virksomhedsdonation i værdi 
DM-Aid indsamlede i 2020 omkring 21 millioner kroner, hvor vi brugte lige under 10% til driftsomkostninger. Hvis du donerer til vores driftsomkostninger, vil værdien af din donation blive TIDOBLET.  

Enkelt indbetaling eller Gentagne træk
Din virksomhed kan vælge at støtte med en Enkelt indbetaling (engangsdonation) eller oprette en Gentagne træk aftale, også kaldet et Virksomhedssponsorat. 

Tre typer af sponsorater 
DM-Aid tilbyder din virksomhed at vælge mellem tre forskellige typer virksomhedssponsorater: Diamant, guld eller sølv. Sponsoraterne tegnes for mindst et år ad gangen med enten månedlige eller årlige betalinger. I brochuren kan du læse, hvilket sponsorat, som passer bedst til din virksomhed.  

Tre typer af sponsorater

Skattefradrag
Hvis din virksomhed donerer til DM-Aid’s driftsomkostninger, kan hele donationen trækkes fra som markedsføringsudgift. Hvis der indgår et element af modydelse såsom markedsføring i forbindelse med et sponsorat, kan virksomheden som regel få fradrag for hele beløbet som driftsudgift. Det er den enkelte virksomhed som selv skal bedømme om ens donation kan fratrækkes som driftsomkostning/reklameudgift. Du kan læse reglerne her statsskattelovens § 6. Støttes derimod et specifikt projekt, kan din virksomhed få ca. 26% af det donerede beløb tilbage fra SKAT, jf. Ligningsloven §8A. Her er maks.grænsen 17.000 kr. i 2021. I pjecen fra SKAT finder du beskrivelse af reglerne for, hvordan sponsorudgifter skal opgøres og fradrages skatte- og momsmæssigt. 

Indberetning til SKAT
DM-Aid indberetter din virksomhedsdonation til SKAT, hvis du har tastet din virksomheds CVR nr. ind. 

Opret et virksomhedssponsorat 
Overvejer du at oprette et sponsorat? Så kontakt DM-Aid’s Erhvervssponsor Koordinator Abdul Wahid Pedersen på e-mail: abdulwahid.pedersen@dmaid.dk eller ring på tlf.: 40 25 23 78. 

Ophør af virksomhedssponsorat
Hvis du allerede er virksomhedssponsor, men ønsker at stoppe dit sponsorat, kan dette ske ved at kontakte DM-Aid på e-mail: info@dmaid.dk eller telefon: 35 36 08 33.