Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Fidya, Kaffara & Adaq

Hvis du ikke kan faste eller bryder din faste, kan du kompensere dine forsømte fastedage ved at give mad til fattige

Fidya 

Fidya gives, når man uforsætligt ikke faster, f.eks. hvis man er syg, på rejse, i krig, eller kvinder har deres periode og ikke når at faste dagene inden næste Ramadan. I Koranen anbefales det, at man faster den (eller de) manglende dag(e) på et senere tidspunkt, og inden næste Ramadan. Kan man ikke det, må man i stedet kompensere ved at give mad til en fattig person for hver manglende fastedag. Beløbet er baseret på gennemsnitsprisen for et måltid mad der, hvor man er, dvs. 50 kr. i Danmark. Drejer det sig om hele måneden, vil det så være 1.500 kroner.

Vælg formålet: Fidya


Kaffara

Kaffarah gives, når man forsætligt ikke faster, dvs. bryder fasten med vilje og uden gyldig grund. Hvis man bryder fasten på denne måde, kan man faste 60 dage i træk som kompensation, eller man kan betale kaffara, som består i at give 60 mennesker mad.

Vælger man at betale kaffara, er beløbet 50 kr. x 60 (dage) for at have brudt fasten uden grund. Det samlede beløb vil således blive 3.000 kroner.

Kaffara bør også betales, hvis man har brudt en ed. I dette tilfælde udgør kaffara et beløb svarende til det, som det koster at bespise 10 mennesker, hvilket hos DM-Aid er sat til 50 kroner pr. person, og dermed samlet 500 kroner for en brudt ed.

Vælg formålet: Kaffara


Adaq/Nadhr 

Adaq (tyrkisk) eller Nadhr (arabisk) betyder “løfte”. Det er både i Koranen og i hadith-litteraturen klart fastslået, at når man giver et løfte, skal man overholde det. DM-Aid har valgt at følge den fortolkning af Adaq/Nadhr, hvor man kan bede Allah om at give det, som man måtte ønske sig, uden at man sætter det op som en noget-for-noget transaktionAdaq/Nadhr kan bruges ved ofring af et dyr i forbindelse med taknemmelighed og tak for noget som man har fået eller erhvervet sig, fx et nyt hus, bil eller job, uden at man nødvendigvis har give et løfte til Allah om at ofre et dyr, hvis man har fået det, som man har bedt om hos Allah.  Adaq/Nadhr er sadaqa (en ikke-obligatorisk almisse). Projektet koster hos DM-Aid 1840 kr. (2021) Det foregår via vores partnere i Indien og Bangladesh.

Vælg formålet: Adaq/Nadhr