Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Driftsomkostninger

Nødhjælp- og udviklingsorganisationer har udgifter i forbindelse med drift af organisationens aktiviteter. Du kan læse om, hvordan din donation fordeles.

Vi arbejder altid på at holde vores driftsudgifter så langt nede som muligt. Det seneste årsregnskab viser også, at DM-Aid’s driftsomkostninger samlet set blev på 7,9 % af det årlige indsamlingsbeløb.


I DM-Aid har vi et stærkt princip om transparens. Dette gælder også, hvordan vi anvender din donation. I DM-Aid har vi loft over, hvor meget må gå til driftsomkostninger og hvordan dette skal  fordeles.

Hvis vi tager udgangspunkt i, at du donerer 100 kr. til DM-Aid, vil din donation blive fordelt således:

 

Donerer du således 100 kr., går 87.50 kr. til nødhjælp og udvikling og de resterende 12.50 kr. går til administration og fundraising som er, hvad vi samlet set kalder for driftsudgifter.

Når vi tager 12,5% til driftsudgifter, er det for at sikre vores andet princip om effektivitet. Det koster penge at indsamle penge og implementere projekter verden over og i Danmark. Vi har ansvar for at sørge for, at din donation hjælper så mange mennesker som muligt og at det er de rette mennesker. Det gør vi ved at sikre, at din donation ender det rigtige sted og gør den helt rigtige positive forskel for vores medmennesker i nød. Vi hjælper mere end 500.000 mennesker om året og har næsten 300 projekter om året.

Beskrivelse af administrations- og fundraisingsudgifter

Vi fordeler vores driftsomkostninger på; administration og fundraising, hvor vi er transparente overfor vores donorer og medlemmer med vores procentsatser.

Administrationsudgifter
Administrationsudgifter er omkostninger i forbindelse med den administrative drift af organisationens aktiviteter i Danmark så som husleje, revision, forsikringer, bankgebyrer og kontorudstyr. Herunder er der også personaleudgifter, som er omkostninger i forbindelse med den lønmæssige del af driften så som løn, pension, feriepenge, ATP, AER, AES og Barselsbidrag for alle ansatte medarbejdere.

Fundraisingsudgifter
Fundraisingsudgifter er omkostninger i forbindelse med den markedsføringsmæssige del af driften så som udgifter til hjemmeside, databaser, materialer i forbindelse med projekter og kampagner (f.eks. brochurer, plakater, og events), monitoreringsrejser, kontingenter til f.eks. ISOBRO og CISU samt kurser og uddannelse af frivillige og ansatte. Disse udgifter ses som en investering i organisationen i forhold til at komme bedre og bredere ud med vores budskaber og kampagner, så vi fortsat sikrer kendskab og opbakning til vores arbejde.


Fordeling af driftsprocenter fra Zakat og Sadaqa 

DM-Aid overfører 12,5% af hver donation til vores driftskonti for henholdsvis administrations-, fundraisings- og personalelønudgifter. Der er dog forskel på procentfordelingen afhængig af om donationen er til Zakat (den obligatoriske almisse) eller til Sadaqa (den frivillige almisse).  

For Sadaqa-donationer fordeler vi de 12,5% på alle tre driftskonti baseret på det årlige driftsbudget for de tre områder, mens vi for Zakat-donationer altid kun overfører de 12,5% direkte til driftskontoen for personaleløn. 

Baggrunden for dette er, at i Koranen er der nævnt otte kategorier, som kan modtage Zakat, herunder ’dem som arbejder med Zakat’. Der er forskellige holdninger til, hvor meget der kan gives til hver af de otte kategorier, men i DM-Aid har vi valgt at følge den definition, som nogen lærde anlægger, nemlig at en rimelig del kan gå til ’dem som arbejder med Zakat’. Den rimelige del definerer vi som at max. 1/8, dvs. max. 12.5%. Derudover udlægger nogle lærde, at man kun må anvende procenter fra Zakat til lønudgifter til ’dem som arbejder med Zakat’, dvs. til ansatte medarbejdere på kontrakt. 


Hjælp os med at holde procenterne nede
Hvis du som privatperson ønsker at donere eller oprette et månedligt sponsorat til dækning af vores driftsudgifter, kan du vælge formålet ’administration’ eller ’fundraising’ via betalingsformularen: Giv et bidrag – for privatpersoner | Danish Muslim Aid (dmaid.dk) 

Hvis du er en virksomhed, kan du ligeledes vælge formålet ’administration’ eller ’fundraising’ via betalingsformularen: Giv et bidrag – for virksomheder | Danish Muslim Aid (dmaid.dk)Her kan du også kan læse om de tre typer af sponsorater som vi tilbyder virksomheder som del af deres ’Corporate Social Responsibility’ (CSR) og du kan læse om de to typer fradrag man som virksomhed kan få for sin donation eller sponsorat, afhængig af om det doneres til driftsomkostninger eller til et projektformål 

 

Bliv medlem
Bliv frivillig!
Nyheder