Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Driftsomkostninger

Nødhjælp- og udviklingsorganisationer har udgifter i forbindelse med drift af organisationens aktiviteter. Udgifterne fordeler sig indenfor tre områder; administration, personale og fundraising, og dækker f.eks. husleje, forsikringer, revision, bankgebyrer, kontorudstyr, hjemmeside, løn og monitoreringsrejser.

I seneste årsregnskab blev DM-Aid’s driftsomkostninger samlet set på 7,9 %
Administrations- og personalelønudgifter blev på 6,3 % og fundraising udgifter blev på 1,6 % af det samlede årlige indsamlingsbeløb.


DM-Aid har som mål at holde vores driftsomkostninger så lave som mulige. Vi har en politik om at bruge højst 10% af det årlige indsamlingsbeløb på administrations– og personaleudgifter, og har gennem årene succesfuldt holdt os indenfor det. Da det koster penge at samle penge ind, har vi også en årlig procentsats for, hvor meget vi højst må bruge på fundraisingsudgifter, dvs. på oplysning,  dokumentation og indsamlingsaktiviteter. 

Opdeling i tre
Vi fordeler vores driftsomkostninger på tre områder; administration, fundraising og personaleløn, hvor vi har valgt at være transparente overfor vores donorer og medlemmer med de tre procentsatser. Vi adskiller procenten for personaleløn fra de to andre procenter primært fordi, at der er anvisninger i Islam på, hvor stor en procent, der kan tages af Zakat donationer og hvad det kan gå til. I DM-Aid har vi valgt at følge anvisningen om max at tage en 1/8 del af enhver Zakat donation og kun bruge den til lønninger og således ikke til administration og fundraising. Læs den uddybende forklaring nedenfor.

Vi ser fundrasingsprocenten som udtryk for en investering i vores organisation for at forbedre og forøge vores fundraising, deraf behovet for at fastsætte fundraisingprocenten fra år til år og holde den adskilt fra de to andre procentsatser.


Administrationsudgifter

Administrationsudgifter er omkostninger i forbindelse med den administrative drift af organisationens aktiviteter i Danmark så som husleje, revision, forsikringer, bankgebyrer og kontorudstyr. 

Personaleudgifter 
Personaleudgifter er omkostninger i forbindelse med den lønmæssige del af driften så som løn, pension, feriepenge, ATP, AER, AES og Barselsbidrag for alle ansatte medarbejdere. I seneste årsregnskab blev personaleudgifter talt med som del af ovenstående administrationsprocent.   

Fundraisingsudgifter
Fundraisingsudgifter er omkostninger i forbindelse med den markedsføringsmæssige del af driften så som udgifter til hjemmeside, databaser, materialer i forbindelse med projekter og kampagner (f.eks. brochurer, plakater, og events), monitoreringsrejser, kontingenter til f.eks. ISOBRO og CISU samt kurser og uddannelse af frivillige og ansatte. Disse udgifter ses som en investering i organisationen i forhold til at komme bedre og bredere ud med vores budskaber og kampagner, så vi fortsat sikrer kendskab og opbakning til vores arbejde. 

Forskellig procentfordeling fra henholdsvis Sadaqa og Zakat 
DM-Aid tager procentdele af både Sadaqa og Zakat til driftsomkostninger, men fordelingen af procenterne er ikke den samme for de to typer af donationer (se forklaring nedenfor). Procentdelene fordeler sig som følger:  

Sadaqa 

2% går til administrationskontoen 

2.5% går til fundraisingkontoen 

8% går til personalelønkontoen 

Zakat 

12.5% går til personalelønkontoen. 

Idet DM-Aid også modtager erhvervssponsoratermedlemskontingenter og et mindre årligt driftstilskud fra Kulturstyrelsen som alt sammen er øremærket til driftsudgifter, bliver de årlige procenter af den samlede indsamling i alt mindre end ovenstående procentsatser, og holder sig derfor under de max. 10% brugt på administrations– og personaleudgifter.  

En procentdel af Zakat kan gå til ‘Dem der arbejder med Zakat’
I Koranen er nævnt otte kategorier, som kan modtage Zakat, herunder ’dem som arbejder med Zakat’. Der er forskellige holdninger blandt lærde til, hvor meget der kan gives til hver af de otte kategorier, især til kategorien ’dem som arbejder med Zakat’. DM-Aid har vi valgt at følge den definition, som nogle lærde anlægger, nemlig at en rimelige del kan gå til kategorien. DM-Aid har valgt at den rimelig del er max 12.5%, dvs. en 1/8. 

Derudover er der en holdning blandt lærde om at man kun må anvende procenter fra Zakat til personalelønudgifter til ’dem som arbejder med Zakat’, som udbetales til ansatte på kontrakt, og således ikke til hverken administrations- eller fundraisingsudgifter. DM-Aid har derfor valgt at bruge de procenter, som tages fra Zakat-midler, alene til lønninger 

Historisk set har de, der har indsamlet Zakat, været udpeget af en stat i et muslimsk land eller arbejdet i en organisation, som er nedsat af denne stat til at håndtere Zakat. I ikke-muslimske lande, som i Vesten, er dette derimod ikke en mulighed. Der er uenighed blandt lærde om, hvorvidt det er et krav, at de der arbejder med Zakat, skal være statsudpegede eller ej. DM-Aid har været i kontakt med lærde, som ikke ser det som et krav og som ikke mener at Koranen specificerer en sådan betingelse, og DM-Aid har valgt at lægge sig op ad denne linje. Nogle af verdens største muslimske indsamlingsorganisationer, som Zakat Foundation America og Islamic Relief og Muslim Aid i England, fungerer også som Zakat-indsamlende NGO’er i ikke-muslimske lande, og tager ligeledes procenter af Zakat til deres driftsomkostninger.


Hjælp os med at holde procenterne nede
Hvis du som privatperson ønsker at donere eller oprette et månedligt sponsorat til dækning af vores driftsudgifter, kan du vælge formålet ’administration’ eller ’fundraising’ via betalingsformularen: Giv et bidrag – for privatpersoner | Danish Muslim Aid (dmaid.dk) 

Hvis du er en virksomhed, kan du ligeledes vælge formålet ’administration’ eller ’fundraising’ via betalingsformularen: Giv et bidrag – for virksomheder | Danish Muslim Aid (dmaid.dk)Her kan du også kan læse om de tre typer af sponsorater som vi tilbyder virksomheder som del af deres ’Corporate Social Responsibility’ (CSR) og du kan læse om de to typer fradrag man som virksomhed kan få for sin donation eller sponsorat, afhængig af om det doneres til driftsomkostninger eller til et projektformål 

 

Bliv medlem
Bliv frivillig!
Nyheder