Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Brønde

Vand er liv! DM-Aid bygger brønde og sørger for vandforsyning i områder med tørke.

Rent vand
Rent vand er en af de største udfordringer i store dele af den tredje verden, ikke mindst i Afrika. Mangel på rent vand kan have mange årsager og blandt disse er langvarige naturkatastrofer såsom tørke. Følgevirkninger af tørke er oftest sult på baggrund af ødelagte afgrøder og døde husdyr, eller sygdom hos dyr og mennesker på grund af manglende adgang til rent drikkevand.

Mange steder er folk nødt til at gå flere kilometer dagligt for at hente rent drikkevand. Det er oftest kvinder og børn, som skal hente vand til husholdningen, så det betyder, at de børn, som bliver sat på opgaven, ikke kommer i skole. Der rapporteres også, at der er kvinder og piger som bliver udsat for seksuel chikane på deres lange vandringer efter vand.

Et lokalt vandhul er desuden ingen garanti for at vandet er rent. Vandet som mennesker og dyr drikker, kan være sort og stinkende og fyldt med bakterie. Urent drikkevand er en af de helt store dræbere, og især de mindste børn og de svageste af de ældre bukker ofte under og dør som følge af beskidt vand.

Pris på brønde
Udgifterne til en brønd varierer det starter på omring 10.000 kroner og kan løbe op til 30.000, alt efter hvilken type brønd, der er tale om. Ligeledes kan der være stor forskel på, hvor langt ned man skal bore eller grave, hvilke typer materialer der skal bruges m.m.. Nogle steder kommer vandet selv til overfladen, så man skal inddæmme og tæmme kilden og sørge for gode aftapningssteder, så folk og fæ ikke træder rundt i kilden og forurener den.


Doner til en hel brønd
At få etableret en brønd er sadaqah jaria. Det vil sige, at man får belønninger i det hinsides lige så længe, som der er folk, der får gavn af brønden. Man kan f.eks. give en brønd i sin afdøde fars eller mors navn, i sit eget navn eller for hvem som helst ellers, man gerne vil betænke på denne måde. Man kan også f.eks. som brudepar bruge (nogle af) de penge, man typisk får ved denne lejlighed, til at lave en ”familiebrønd”, for på den måde at gøre noget godt helt i starten af etableringen af den nye familie.

Du kan støtte på flere måder, enten ved en engangsdonation eller ved et fast månedligt beløb til vores vandprojekter, eller ved at få din egen brønd på ”afbetaling”.

Ved en engangsbetaling, får du et projektnummer på et af de projekter, som vi har i pipeline, og du laver så en indbetaling med dette projektnummer i kommentarfeltet. I kommentarfeltet kan du også skrive det navn, som du gerne vil have stående på/ved brønden. Det kan være dit eget navn eller navnet på en i hvis navn, du vil give denne brønd.

Giver du et fast månedligt beløb, vil dit bidrag sammen med andre faste indbetaler af mindre beløb blive akkumuleret til at lave brønde, efterhånden som der er midler nok.

Vil du gerne lave din egen brønd, men har lidt svært ved at få hele betalingen klaret på en gang, kan du skrive til Waheed.akhtar@dmaid.dk og lave en aftale om en afdragsordning, hvor du f.eks. betaler en brønd i løbet af 12 måneder.

Resultater
DM-Aid prioriterer etableringen af nye drikkevandsbrønde og vandbassiner højt. Siden maj 2015 har vi etableret mere end 300 brønde og vandforsyninger, hvor 2019 var året vi slog alle rekorder, hvor der blev bygget 113 brønde. Antallet af folk, som har fået direkte gavn af disse mange brønde overstiger 340.000, til dette antal mennesker kan lægges mindst lige så mange husdyr.

Hvilke lande bygges der brønde i? 

  • Afghanistan
  • Etiopien
  • Indien
  • Pakistan
  • Somaliland
  • Uganda