Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Brønde

Brønde

Vand er liv! DM-Aid bygger brønde og sørger for vandforsyning i områder med tørke. Vil du donere en brønd, så læs her hvordan

Valgfrit beløb

Du behøver ikke selv at få bygget en hel brønd for at være med til at støtte opbygningen af brønde. Du kan støtte med et valgfrit beløb, som vil gå opbygning af brønde.


OPBYGNING AF EGEN BRØND

Pakistan (58.600 kr.)

Indien (19.360 kr.)

Uganda
(27.000 kr. – 32.800 kr.)

Du kan skrive til info@dmaid.dk for at høre nærmere om, hvordan processen med opbygning af egen brønd kan startes.Rent vand er en af de største udfordringer i store dele af den tredje verden. Mangel på rent vand kan have mange årsager og blandt disse er langvarige naturkatastrofer såsom tørke. Følgevirkninger af tørke er oftest sult på baggrund af ødelagte afgrøder og døde husdyr, eller sygdom hos dyr og mennesker på grund af manglende adgang til rent drikkevand.

Mange steder er folk nødt til at gå flere kilometer dagligt for at hente rent drikkevand. Det er oftest kvinder og børn, som skal hente vand til husholdningen, så det betyder, at de børn, som bliver sat på opgaven, ikke kommer i skole. Der rapporteres også, at der er kvinder og piger som bliver udsat for seksuel chikane på deres lange vandringer efter vand.

Et lokalt vandhul er desuden ingen garanti for, at vandet er rent. Vandet som mennesker og dyr drikker, kan være sort og stinkende og fyldt med bakterier. Urent drikkevand øger risikoen for vandbårne sygdomme som f.eks. kolerahvilket er en hyppig dødsårsag for de mindste børn og svageste ældre.


Udgifterne til en brønd varierer det starter på omkring 10.000 kr. og kan løbe op til 50.000 kr., alt efter hvilken type brønd, der er tale om. Ligeledes kan der være stor forskel på, hvor langt ned man skal bore eller grave, hvilke typer materialer der skal bruges m.m. Nogle steder kommer vandet selv til overfladen, så man skal inddæmme og tæmme kilden og sørge for gode aftapningssteder, så folk og fæ ikke træder rundt i kilden og forurener den. Prisen er fast og kan ikke ændre sig under forløbet.


Hvor lang tid går der før brønden er færdig? 
Når vi har modtaget din donation og teksten til brøndensender vi midlerne afsted til vores lokale partnersom går i gang med at bygge brønden så hurtigt som muligt. Det kan tage op til 6 til 9 måneder at bygge en brønd da partner tager brøndene i kronologisk rækkefølge. 


Kan jeg bygge en brønd i mit eget eller en andens navn?  
Ja det kan du godt. Du bestemmer, hvad der skal stå på brønden, og hvem den skal dedikeres til. Maks antal tegn er 70.


Modtager jeg billeder af brønden, når den er færdig? 
Ja, når brønden er færdig, vil du modtage billeder. Dette gælder kun for hele brønde doneret eller brønde der er blevet bygget gennem egen indsamling.


Kan jeg modtage opdateringer løbende under byggeforløbet?
Nej, desværre ikke. DM-Aid og vores lokale partner prioriterer at give rent vand til så mange mennesker som muligt. Derfor, og fordi vores lokale partner har begrænsede ressourcer, har vi ikke mulighed for at sende billeder af byggeforløbet undervejs.


Jeg vil gerne donere til en brønd, hvad gør jeg?
Send en e-mail til os på info@dmaid.dk med ønske til land, prisniveau og hvem som brønden skal bygges for. Vi udvælger en ledig brønd til dig og sender dig pris og projektnummer på brønden. Projektnummeret er et unik ID på dit brøndprojekt, som du skal bruge ved alle henvendelser til os. Der er mulighed for at betale det fulde beløb eller lave afdragsordning. 


Er der nogle lande, hvor der er mere brug for brønde end andre? 
Som princip har alle de udsatte mennesker, som vi hjælper, hårdt brug for rent vand uanset hvilket land, som de befinder sig i. Vi kan derfor ikke sige, at nogle lande har større behov en andre. 


Hvem sørger for drift og vedligeholdelse af brønden? 
Vores lokale partnere sørger for, at der er en skriftlig aftale med lokalsamfundet i den landsby eller område, hvor brønden bygges i. Denne aftale er med til at sikre os, at lokalsamfundet vil stå for drift og vedligeholdelse af brønden. Opstår en situation som lokalsamfundet ikke kan klare på egen hånd, vil de kontakte vores lokale partner som vil tage sig af det.  


Hvilke typer af brønde bygger I 

Vi laver grundlæggende fem typer vandprojekter:  

  1. Vores partner graver en brønd, hvor der ikke har været en brønd tidligere. Dette gør vi i Uganda, Somaliland, Indien, Bangladesh og Pakistan 
  2. Vores partner tildækker en eksisterende brønd og sætter håndpumpe på. Disse projekter laver vi især i Tharparkar i Pakistan. Der skal alene laves et dæksel til en eksisterende brønd, hvor folk plejer at få vand op med en spand og et reb.
  3. Vores partner tildækker en eksisterende brønd og opsætter elektrisk pumpe, tank og solcelleanlæg. Denne type projekt laves oftest i Pakistan . Her er der tale om meget dybe og allerede eksisterende brønde, hvor man trækker vand op med store skindsække for enden af et reb, som så trækkes op af en kamel eller et æsel. Ofte vil der også blive etableret vandledninger fra tanken frem til husholdningerne. 
  4. Vores partner inddæmmer en eksisterende kilde, som af sig selv sender vandet til overfladen. Det gøres flere steder i Uganda. Man indhegner området for at forhindre, at dyr eller mennesker tramper rundt i vandet og forurener det. Så opsætter man en form for inddæmning – typisk en cementvæg – som sikrer, at vandet fanges et bestemt sted. Ud fra denne inddæmning leder man vandet gennem aftapningshaner, så det kommer rent ud til folk. Ofte vil man også etablere et drikketrug til dyr et stykke derfra.
  5. Vores partner opsamler bjergvand, især i Pakistan , hvor folk får vand fra kilder i bjergene. Disse kilder kan befinde sig flere kilometer fra den landsby, hvor folk bor, og man skal derfor tilbagelægge en lang afstand for at hente vand i krukker og dunke. Der laves en opsamling af vandet ved kildens udspring højere oppe i bjergene, hvor der opsættes en opsamlingstank. Fra denne tank ledes vandet i rør ned til den nærliggende landsby eller til flere landsbyer, hvor der opsættes en tank med haner, så folk kan gå til tanken og tappe vand.

Hvor mange brønde har DM-Aid bygget gennem tiden? 
DM-Aid prioriterer etableringen af nye drikkevandsbrønde og vandbassiner højt. Siden maj 2015 har vi etableret mere end 700 brønde og vandforsyninger. Antallet af folk, som har fået direkte gavn af disse mange brønde overstiger 1.000.000, hvor der til dette antal mennesker kan lægges mindst lige så mange husdyr.