Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Brønde

Brønde

Vand er liv! DM-Aid bygger brønde og sørger for vandforsyning i områder med tørke. Vil du donere en brønd, så læs her hvordan

 

Rent vand er en af de største udfordringer i store dele af den tredje verden, ikke mindst i Afrika. Mangel på rent vand kan have mange årsager og blandt disse er langvarige naturkatastrofer såsom tørke. Følgevirkninger af tørke er oftest sult på baggrund af ødelagte afgrøder og døde husdyr, eller sygdom hos dyr og mennesker på grund af manglende adgang til rent drikkevand.

Mange steder er folk nødt til at gå flere kilometer dagligt for at hente rent drikkevand. Det er oftest kvinder og børn, som skal hente vand til husholdningen, så det betyder, at de børn, som bliver sat på opgaven, ikke kommer i skole. Der rapporteres også, at der er kvinder og piger som bliver udsat for seksuel chikane på deres lange vandringer efter vand.

Et lokalt vandhul er desuden ingen garanti for, at vandet er rent. Vandet som mennesker og dyr drikker, kan være sort og stinkende og fyldt med bakterier. Urent drikkevand øger risikoen for vandbårne sygdomme som f.eks. kolerahvilket er en hyppig dødsårsag for de mindste børn og svageste ældre.

Valgfrit beløb
Du behøver ikke selv at få bygget en hel brønd for at være med til at støtte opbygningen af brønde. Du kan støtte med et valgfrit beløb, som vil gå til brønde og vand.

I hvilke lande bygger brønde 

 • Afghanistan (Ingen ledige brønde pt.)
 • Bangladesh (Ingen ledige brønde pt.)
 • Etiopien (Ingen ledige brønde pt.)
 • Indien 
 • Pakistan  (Ingen ledige brønde pt.)
 • Somalia  
 • Uganda (Ingen ledige brønde pt.)

Hvad koster en brønd?
Udgifterne til en brønd varierer det starter på omkring 10.000 kr. og kan løbe op til 90.000 kr., alt efter hvilken type brønd, der er tale om. Ligeledes kan der være stor forskel på, hvor langt ned man skal bore eller grave, hvilke typer materialer der skal bruges m.m. Nogle steder kommer vandet selv til overfladen, så man skal inddæmme og tæmme kilden og sørge for gode aftapningssteder, så folk og fæ ikke træder rundt i kilden og forurener den. Prisen er fast og kan ikke ændre sig under forløbet.  

 • Afghanistan (Fra ca. 10.000-30.000 kr.) (Ingen ledige brønde pt.)
 • Bangladesh (Fra ca. 10.000 kr.) (Ingen ledige brønde pt.)
 • Etiopien (Fra ca. 30.000-50.000 kr.) (Ingen ledige brønde pt.)
 • Indien (ca. 19.000 kr.) 
 • Pakistan (fra ca. 10.000 kr. til 90.000 kr.) (Ingen ledige brønde pt.)
 • Somalia (Fra 30.000 kr.)
 • Uganda (Fra ca. 25.000-40.000 kr.) (Ingen ledige brønde pt.)

Opdateret: 30.09.2021 – vi opdaterer listen når vi får nye brønde 

Er der nogle lande, hvor der er mere brug for brønde end andre? 
Som princip har alle de udsatte mennesker, som vi hjælper, hårdt brug for rent vand uanset hvilket land, som de befinder sig i. Vi kan derfor ikke sige, at nogle lande har større behov en andre.  

Hvem sørger for drift og vedligeholdelse af brønden? 
Vores lokale partnere sørger for, at der er en skriftlig aftale med lokalsamfundet i den landsby eller område, hvor brønden bygges i. Denne aftale er med til at sikre os, at lokalsamfundet vil stå for drift og vedligeholdelse af brønden. Opstår en situation som lokalsamfundet ikke kan klare på egen hånd, vil de kontakte vores lokale partner som vil tage sig af det.   

Skal jeg betale hele beløbet på én gang?
Du kan donere til en brønd på flere måder. Du kan give en engangsdonation eller et fast månedligt beløb til vores generelle Vand & Brønd-programdu kan give en engangsdonation til din egen brønd, hvor du betaler det fulde beløb på én gang eller du kan donere til din egen brønd på ”afbetaling”. Giver du et fast månedligt beløb, vil din donation sammen med andre faste mindre donationer blive akkumuleret til at lave brønde efterhånden som der er midler nok til de fulde beløb. For denne type donationer er det ikke muligt at få et navn på brønden, ligesom vi heller ikke har mulighed for at sende billeder når den er færdig. Giver du derimod en engangsdonation på det fulde beløb eller på afbetaling vil du modtage et projektnummer på et af de brøndprojekter, som vi har ledigesom du skriver ind i kommentarfeltet, når du overfører beløbet via betalingsmodulet på vores hjemmeside. I kommentarfeltet kan du også skrive det navn, som du gerne vil have stående på brønden. Det kan være dit eget navn eller navnet på en, i hvis navn, som du vil give denne brønd. Skriv til os på info@dmaid.dk, hvis du ønsker at donere til en fuld brønd, og også hvis du ønsker at lave en aftale om en afdragsordning, hvor du f.eks. betaler en brønd i løbet af 12 måneder. 

Kan jeg bygge en brønd i mit eget eller en andens navn?  
Ja det kan du godt. At få bygget en brønd er sadaqah jaria. Det vil sige, at man får belønninger i det hinsides lige så længe, som der er folk, der får gavn af brønden. Man kan f.eks. give en brønd i sin afdøde fars eller mors navn, i sit eget navn eller for hvem som helst ellers, man gerne vil betænke på denne måde. Man kan også f.eks. som brudepar bruge (nogle af) de penge, man typisk får ved denne lejlighed, til at lave en ”familiebrønd”, for på den måde at gøre noget godt helt i starten af etableringen af den nye familie. Skriv navnet ind i kommentarfeltet, når du overfører beløbet via betalingsmodulet på vores hjemmeside.

Hvilke typer af brønde bygger I 

Vi laver grundlæggende fem typer vandprojekter:  

 1. Vores partner graver en brønd, hvor der ikke har været en brønd tidligere. Dette gør vi i Uganda, Somaliland, Etiopien, Indien, Pakistan og Afghanistan. Projekter af denne art kan have meget forskellig pris afhængigt af f.eks. lokale prisforhold, mængden af materialer der skal bruges (f.eks. brøndringe, cement, rør og andet), hvor langt materialerne skal fragtes eller hvor dybt der skal graves. Priser kan svinge fra 10.000 til 45.000 kr.
 2. Vores partner tildækker en eksisterende brønd og sætter håndpumpe på. Disse projekter laver vi især i Tharparkar i Pakistan. Et projekt af denne art er meget billig, idet der ikke skal graves. Der skal alene laves et dæksel til en eksisterende brønd, hvor folk plejer at få vand op med en spand og et reb. Og så skal der sættes en håndpumpe på. Projekter af denne art koster typisk mellem 6000 til 8.000 kr.
 3. Vores partner tildækker en eksisterende brønd og opsætter elektrisk pumpe, tank og solcelleanlæg. Denne type projekt laves oftest i Pakistan og Syrien. Her er der tale om meget dybe og allerede eksisterende brønde, hvor man trækker vand op med store skindsække for enden af et reb, som så trækkes op af en kamel eller et æsel. Ofte vil der også blive etableret vandledninger fra tanken frem til husholdningerne. Disse brønde er måske 100 meter dybe. Et projekt af denne art koster typisk fra 40.000 til 90.000 kr.

 4. Vores partner inddæmmer en eksisterende kilde, som af sig selv sender vandet til overfladen. Det gøres flere steder i Uganda. Man indhegner området for at forhindre, at dyr eller mennesker tramper rundt i vandet og forurener det. Så opsætter man en form for inddæmning – typisk en cementvæg – som sikrer, at vandet fanges et bestemt sted. Ud fra denne inddæmning leder man vandet gennem aftapningshaner, så det kommer rent ud til folk. Ofte vil man også etablere et drikketrug til dyr et stykke derfra. Projekter af denne art koster typisk mellem 20.000 til 30.000 kr
 5. Vores partner opsamler bjergvand, især i Pakistan og Afghanistan, hvor folk får vand fra kilder i bjergene. Disse kilder kan befinde sig flere kilometer fra den landsby, hvor folk bor, og man skal derfor tilbagelægge en lang afstand for at hente vand i krukker og dunke. Der laves en opsamling af vandet ved kildens udspring højere oppe i bjergene, hvor der opsættes en opsamlingstank. Fra denne tank ledes vandet i rør ned til den nærliggende landsby eller til flere landsbyer, hvor der opsættes en tank med haner, så folk kan gå til tanken og tappe vand. Projekter af denne art koster typisk mellem 40.000 og 60.000 kr.  

Hvor mange brønde har DM-Aid bygget gennem tiden? 
DM-Aid prioriterer etableringen af nye drikkevandsbrønde og vandbassiner højt. Siden maj 2015 har vi etableret mere end 400 brønde og vandforsyninger, hvor 2020 var året vi slog alle rekord donationer til hele 121 brønde (mod 113 i 2019). Antallet af folk, som har fået direkte gavn af disse mange brønde overstiger 500.000, hvor der til dette antal mennesker kan lægges mindst lige så mange husdyr. 

Jeg vil gerne donere til en brønd, hvad gør jeg?
Send en e-mail til os på info@dmaid.dk med ønske til landprisniveau og hvem som brønden skal bygges for. Vi udvælger en ledig brønd til dig og sender dig pris og projektnummer på brønden. Projektnummeret er et unik ID på dit brøndprojekt, som du skal bruge ved alle henvendelser til os.  

Hvordan betaler jeg? 
Overfør beløbet her på hjemmesiden i betalingsformularen. Vælg formålet Vand & Brønde og udfyld alle felter. Husk at udfylde med dit cprnummer, hvis du ønsker fradragHusk at skrive projektnummer, som du er blevet oplyst af os i kommentarfeltet, så vi let kan administrere din donation. 

Kan jeg få skrevet en tekst på min brønd?
Ja, det kan du godt. Skriv en email til os med dit valg af tekst på din brønd. Teksten sender vi til den af vores lokale partnere, som skal bygge brønden. 

Hvor lang tid går der før brønden er færdig? 
Når vi har modtaget din donation og teksten til brøndensender vi midlerne afsted til vores lokale partnersom går i gang med at bygge brønden så hurtigt som muligt. Det kan tage op til 9 til 12 måneder at bygge en brønd.  

Modtager jeg billeder af brønden når den er færdig? 
Ja, når brønden er færdig, vil du modtage billeder og information om hvor mange mennesker, som har fået gavn af din brønd. Dette gælder kun for hele brønde doneret eller brønde der er blevet bygget gennem egen indsamling. 

Kan jeg modtage opdateringer løbende under byggeforløbet?
Nej, desværre ikke. DM-Aid og vores lokale partner prioriterer at give rent vand til så mange mennesker som muligt. Derfor, og fordi vores lokale partner har begrænsede ressourcer, har vi ikke mulighed for at sende billeder af byggeforløbet undervejs.