Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Zakat, Qurban, Iftar, Kaffara, Fidya & Aqeeqah

Projekt: Zakat
Betaling af zakat er en af de fem søjler i Islam og dermed obligatorisk for enhver muslim. Zakat er en slags ”formueskat”, som muslimer med mere ejendom end det, som lige går til de daglige fornødenheder, skal betale. Zakat svarer groft sagt til 2,5 % af værdien af ens opsparede kapital eller værdigenstande. Der er dog nogle aktiver, man ikke er pligtig til at betale zakat af. De fuldstændige regler for betaling af zakat er specificeret i de enkelte islamiske retsskoler.

Ordet zakat har i sin oprindelse med renselse at gøre. Man renser sit overskud ved at betale sin zakat, og man vil som muslim stå med en uren formue, hvis man ikke betaler zakat af den. I sådanne tilfælde er hele ens overskud forurenet af de midler, som ikke rettelig tilhører en selv, men som stadig gemmer sig i formuen.

Zakat er en påmindelse fra Skaberen om, at det i sidste instans er Ham, som bestemmer, hvem der er formuende, og hvem der ikke er. Det er Ham, Som har givet os de evner, vi bruger til at tjene penge med. Derfor har Han også ret til at disponere over ethvert menneskets formue, og det gør Han ved at pålægge os at betale en vis del af vores formue til fattige eller trængende, til nødlidende og ulykkesramte.

Skaberen kunne have sat en hård takst og gjort det obligatorisk at betale f.eks. 20 eller 30 % eller mere i zakat, men Han har gjort det nemt for os ved at sætte taksten så lavt.

DM-Aid modtager hvert år zakat-donationer fra muslimer i Danmark. DM-Aid sikrer, at zakat-midlerne når ud til dem, som har ret til dem i overensstemmelse med islamiske principper. Det er et stort ansvar at forvalte midler af denne art, og derfor er vi også meget omhyggelige, når vi vælger, hvortil midlerne går. Du kan indbetale din zakat på vores konto oprettet til formålet.

Projekt: Zakat Al-fitr (sadaqat ul-fitr)
Zakat al-Fitr er en obligatorisk betaling (witr), som enhver muslim skal betale inden Eid-bønnen udføres efter endt Ramadan. Den skal gives til fattige og trængende. Beløbet er det, som svarer til prisen for et måltid mad. Der er meget forskellige beregninger på, hvad et måltid mad koster, men i DM-Aid antager vi, at det koster 50 kroner, så hvis man f.eks. er en familie på fem personer, vil det være 250 kroner, der skal betales tilsammen for alle i familien. Har man ikke selv mulighed for at give det til fattige, kan man gøre overføre beløbet her nedenfor:

Støt Zakat nu

Projekt: Qurban
Qurban er betegnelsen for dyr, som slagtes i forbindelse med de årlige religiøse højtider i muslimske lande. Især i forbindelse med den årlige pilgrimsfærd til Mekka og den dermed sammenfaldende fest Eid al-Kabir, er der tradition for, at man slagter et dyr og deler kød ud til fattige og trængende.

DM-Aid slagter dyr på vegne af muslimer, som ønsker at give Qurban i de lande, hvor DM-Aid arbejder med nødhjælp og udvikling. Kødet fra dyrene fordeles til flygtninge og fattige mennesker i nærområderne. Mange steder i verden er der mennesker, som kun har mulighed for at spise kød på de særlige helligdage, og ofte kun hvis venlige mennesker bespiser dem med kød i løbet af Ramadanen.

DM-Aid sender hvert år i både Ramadan og til Eid al-Kabir store beløb af sted til bespisning af fattige, ca. 300.000 kroner årligt til hver af disse lejligheder.

Uafhængig af lokale priser og markedsudsving har DM-Aid valgt at fastsætte 2017-prisen for et Qurban-får til kr. 1000 kr. og en Qurban-ko til 4000 kr,. man kan være 7 om at dele en ko.

Bestillinger af Qurban-får og køer skal som regel være os i hænde god tid for, at vi kan nå at afgive bestilling til modtagerlandene og få dyrene indkøbt.

Dyret skal slagtes/ofres inden solnedgang den 13. dhul hijjah (Hajj måneden). Efter denne tid er det ikke længere gyldigt. DM-Aid sørger altid for at sende penge i god tid, således at alle slagtninger kan foregå rettidigt. Hvis du kommer sent med dit bidrag vil det oftest stadig kunne regnes som rettidigt, da vi har sendt penge i forvejen. Vores samarbejdspartnere i Afrika, Mellemøsten og Asien sørger for, at slagtningen foregår korrekt og rettidigt, ligesom de sørger for distribution af kødet til værdigt trængende.

Støt Qurban nu

Projekt: Iftar
Giv et måltid mad ’iftar’ til de fattige, så de kan åbne deres faste med et tilfredsstillende og mættende måltid. Prisen er baseret på gn.snitsprisen for et måltid til en fattig i udlandet, og er sat til 25 kr.

Støt Iftar nu

Projekt: Kaffara
Hvis du ikke kan faste eller bryder din faste, kan du kompensere dine forsømte fastedage ved at give mad til en fattig.

Kafarah er når du forsætligt ikke faster, dvs. bryder fasten med vilje. Da er beløbet 50 kr. x 60 måltider per dag/sammenhængende dage, hvor man forsætligt ikke faster, baseret på gn.snitsprisen for et måltid mad der, hvor man er, sat til 50 kr. i DK.

Støt Kaffara nu

Projekt: Fidya
Fidya er når du uforsætligt ikke faster, f.eks. hvis du er syg, på rejse, i krig, eller kvinder har deres periode og ikke når at faste dagene inden næste Ramadan. Beløbet er baseret på gn.snitsprisen for et måltid mad der, hvor man er, dvs. 50 kr i DK.

Der er dog forskellige holdninger til prisen, da nogle lærde mener at beløbet kan beregnes baseret på gennemsnitsprisen for et måltid mad til en fattig i udlandet, hvilket hos DM-Aid er sat til 25 kr.

Støt Fidya nu

Projekt: Aqeeqah
Når muslimske forældre får et barn, vil de gerne afholde en aqeeqah-festlighed for børnene. Dette gør DM-Aid i samarbejde med vores partnere i Indien og Afghanistan. For 1725 kroner får forældrene et dyr indkøbt, som bliver slagtet, tilberedt og serveret med ris og grøntsager til de fattige, samt et banner med barnets navn. Skriv barnets navn i kommentarfeltet, når du overfører beløbet her nedenfor.

Støt Aqeeqah nu

 

 

 

Modtag nyhedsbrevet

Modtag nyhedsbrevet

Her gør vi status på vores projekter, og fortæller om resultaterne i vores nyhedsbrev.