Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Zakat, Qurban, Iftar, Kaffara, Fidya & Aqeeqah

Du kan læse om de forskellige betalingsformer nedenunder.

Zakat
Betaling af zakat er en af de fem søjler i Islam og dermed obligatorisk for enhver muslim. Zakat er en slags ”formueskat”, som muslimer med mere ejendom end det, som går til de daglige fornødenheder, skal betale. Zakat svarer groft sagt til 2,5 % af værdien af ens opsparede kapital eller værdigenstande. Der er dog nogle aktiver, man ikke er pligtig til at betale zakat af. De fuldstændige regler for betaling af zakat er specificeret i de enkelte islamiske retsskoler.

DM-Aid modtager hvert år zakat-donationer fra muslimer i Danmark. DM-Aid sikrer, at zakat-midlerne når ud til dem, som har ret til dem i overensstemmelse med islamiske principper. Det er et stort ansvar at forvalte midler af denne art, og derfor er vi også meget omhyggelige, når vi vælger, hvortil midlerne går.

Hvad kan Zakat gå til?
Zakat kan gå til nødhjælp, indkomstgenerende formål og brønde, men ikke til bygning af moskeer og skoler. Princippet er, at Zakat kan gå til formål, som er livsnødvendige og som kan generere en livsnødvendig indkomst, men ikke til ikke-livsnødvendige formål.

Det er ønskeligt, at Zakat-midler bruges af den fattige til at generere en indkomst, således at denne ikke behøver at tigge. Der kan være en risiko for, at den fattige bliver doven og ødsel, hvis der modtages kontanter, og vedkommende ikke bruger sine penge til produktive formål. Derved mistes en af de væsentlige fordele ved Zakat.

Hvis der gives 10 symaskiner til 10 fattige kvinder, der derved lærer at sy tøj, vil dette være meget bedre for dem, deres familier og for samfundet end at give dem kontanter direkte i hånden. Dette er mere logisk både fra et islamisk og økonomisk synspunkt. Det er helt lovligt islamisk set at give Zakat i naturalier.

Islamiske banker som giver mikrolån til små entreprenører i form af naturalier, som fx ovennævnte symaskine, en madvogn, en cykeltaxi eller nogle geder, gør større gavn end dem, som giver kontante mikrolån.

Zakat kan ikke gives til moskeer, for moskeer er BAITULLAH. Zakat er til Allahs tilbedere og ikke til Allahs hus. Ligeledes med en skole, som er en offentlig institution (også privatskoler). Zakat kan ikke bruges til at bygge skoler eller afholde driftsudgifter. Men hvis skolen alene benyttes af forældreløse eller til religiøse formål kan Zakat godt doneres til dette formål.

Zakat al-fitr (sadaqat ul-fitr)
Zakat al-Fitr er en obligatorisk betaling (witr), som enhver muslim skal betale inden Eid-bønnen udføres efter endt Ramadan. Den skal gives til fattige og trængende. Beløbet er det, som svarer til prisen for et måltid mad. Der er meget forskellige beregninger på, hvad et måltid mad koster, men i DM-Aid antager vi, at det koster 50 kroner, så hvis man f.eks. er en familie på fem personer, vil det være 250 kroner, der skal betales tilsammen for alle i familien.

Qurban
Qurban er betegnelsen for dyr, som slagtes i forbindelse med de årlige religiøse højtider i muslimske lande. Især i forbindelse med den årlige pilgrimsfærd til Mekka og den dermed sammenfaldende fest Eid al-Kabir, er der tradition for, at man slagter et dyr og deler kød ud til fattige og trængende.

DM-Aid slagter dyr på vegne af muslimer, som ønsker at give Qurban i de lande, hvor DM-Aid arbejder med nødhjælp og udvikling. Kødet fra dyrene fordeles til flygtninge og fattige mennesker i nærområderne. Mange steder i verden er der mennesker, som kun har mulighed for at spise kød på de særlige helligdage, og ofte kun hvis venlige mennesker bespiser dem med kød i løbet af Ramadanen.

DM-Aid sender hvert år store beløb af sted til vores partnere i både Ramadan og til Eid al-Kabir, som sørger for bespisning af fattige. Vi sender normalt omkring 300.000 kroner til hver af disse to lejligheder. Du kan være med til at bespise fattige i Ramadanen eller til Eid-al-Kabir ved at indbetale et beløb til os via een af vores betalingsmuligheder.

Til Eid al-Adha i 2019 har vi allerede afsendt 400.000 kroner, men vi forventer at sende flere, afhængigt af, hvor meget der kommer ind.

Baseret på lokale priser og markedsudsving har DM-Aid valgt at fastsætte 2019-prisen for et Qurban-får/ged til kr. 1.000 kr. og en Qurban-ko til 3.500 kr. Et får udgør Qurban for en person, hvor en ko udgør Qurban for op til syv personers QurbanQurban er kun mulig at udføre for voksne og forstandige personer. Man kan også udføre Qurban på vegne af andre voksne og forstandige personer. Qurban er en sunnah i Sharfi, Maliki og Hanbali lovskolerne, hvor det er wajib i Hanafi lovskolen.

Bestillinger af Qurban-får, geder og køer skal som regel være os i hænde god tid for, at vi kan nå at afgive bestilling til modtagerlandene og få dyrene indkøbt rettidigt.

Dyret skal slagtes/ofres inden solnedgang den 13. dhul hijjah (Hajj måneden). Efter denne tid er det ikke længere gyldigt som Qurban, men vil regnes som sadaqah. DM-Aid sørger altid for at sende penge i god tid, således at alle slagtninger kan foregå rettidigt. Hvis du kommer sent med dit bidrag vil det oftest stadig kunne regnes som rettidigt, da vi har sendt penge i forvejen. Vores samarbejdspartnere i Afrika, Mellemøsten og Asien sørger for, at slagtningen foregår korrekt og rettidigt, ligesom de sørger for distribution af kødet til værdigt trængende.

Læs om regler for qurban her.

Kaffara & Fidya
Hvis du ikke kan faste eller bryder din faste, kan du kompensere dine forsømte fastedage ved at give mad til en fattig.

Kafarah gives, når man forsætligt ikke faster, dvs. bryder fasten med vilje og uden gyldig grund. Hvis man bryder fasten på denne måde, kan man faste 60 dage i træk som kompensation, eller man kan betale kaffara, som består i at give 60 mennesker mad.

Vælger man at betale kaffara, er beløbet 50 kr. x 60 måltider per dag/sammenhængende dage, hvor man forsætligt ikke faster, baseret på gennemsnitsprisen for et måltid mad der, hvor man er, sat til 50 kr. i DK. Det vil således beløbe sig til 3.000 kroner pr. dag eller for et antal sammenhængende dage.

Kaffara kan også betales hvis man har brudt en ed. I dette tilfælde udgør kaffara et beløb svarende til det, som det koster at bespise 10 mennesker, hvilket hos DM-Aid er sat til 50 kroner pr. person, og dermed samlet 500 kroner for en brudt ed.

Fidya gives, når man uforsætligt ikke faster, f.eks. hvis man er syg, på rejse, i krig, eller kvinder har deres periode og ikke når at faste dagene inden næste Ramadan. Det i Koranen anbefalede er her, at man faster den (eller de) manglende dag(e) på et senere tidspunkt, og inden næste Ramadan. Kan man ikke det, må man i stedet kompensere ved at give mad til en fattig person for hver manglende fastedag. Beløbet er baseret på gennemsnitsprisen for et måltid mad der, hvor man er, dvs. 50 kr. i Danmark. Drejer det sig om hele måneden, vil det så være 1.500 kroner.

Der er dog forskellige holdninger til prisen, da nogle lærde mener at beløbet kan beregnes baseret på gennemsnitsprisen for et måltid mad til en fattig i udlandet, hvilket hos DM-Aid er sat til 25 kr.

Iftar
Giv et måltid mad ’iftar’ til de fattige, så de kan åbne deres faste med et tilfredsstillende og mættende måltid. Prisen er baseret på gennemsnitsprisen for et måltid til en fattig i udlandet, og er sat til 25 kr.

Aqeeqah

Når muslimske forældre får et barn, vil de gerne afholde en aqeeqah-festlighed for børnene. Dette gør DM-Aid i samarbejde med vores partnere i Indien,  Afghanistan og Uganda. For 1800 kr. får forældrene et dyr indkøbt, som bliver slagtet, tilberedt og serveret med ris og grøntsager til de fattige, samt et banner med barnets navn. Skriv barnets navn i kommentarfeltet, når du overfører beløbet i vores betalingsmodul her på siden.

Der går oftest op til to måneder, før vi får billeder tilbage fra partner, da vi ikke sender penge, hver gang der kommer en indbetaling til aqeeqah. Vi samler tre-fire betalinger sammen, før vi sender pengene, dels for at spare bank-gebyrer og dels for at gøre det nemmere for vores partnere at håndtere disse opgaver. Typisk bliver disse aqeeqah festligheder afholdt i områder med ekstremt fattige mennesker, der måske kun spiser kød en eller to gange om året i øvrigt, fordi de simpelthen ikke har råd til det. Så jeres barn bliver fejret efter alle kunstens regler, og det betyder rigtig meget, der hvor det finder sted.