Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Zakat, Kaffara, Fidya & Aqeeqah

Du kan læse om de forskellige betalingsformer nedenunder.

Zakat
Betaling af zakat er en af de fem søjler i Islam og dermed obligatorisk for enhver muslim. Zakat er en slags ”formueskat”, som muslimer, der gennem et år har haft opsparet ejendom, der udgør mere end værdien af 85 gram guld, skal betale. Zakat svarer groft sagt til 2,5 % af værdien af ens opsparede kapital eller værdigenstande. Der er dog nogle aktiver, man ikke er pligtig til at betale zakat af. De fuldstændige regler for betaling af zakat er specificeret i de enkelte islamiske retsskoler.

Prisen for 85 gram 24 karats guld er den 05. 5. 2020 ca. 28.500 kroner.

DM-Aid modtager hvert år zakat-donationer fra muslimer i Danmark. DM-Aid sikrer, at zakat-midlerne når ud til dem, som har ret til dem i overensstemmelse med islamiske principper. Det er et stort ansvar at forvalte midler af denne art, og derfor er vi også meget omhyggelige, når vi vælger, hvortil midlerne går.

I de klassiske skrifter er der lidt forskel på, hvor mange kategorier af zakat-modtagere, man regner med. De fleste regner med 8, da det er dem, som er specificeret i Koranen. Disse er:

  1. De fattige – altså mennesker som permanent er fattige og har brug for hjælp 
  2. De nødlidende – dem som ikke er permanent fattige, men midlertidigt har brug for hjælp 
  3. Dem som arbejder med Zakat
  4. Dem hvis hjerter skal knyttes til Islam 
  5. Dem som vil købe deres frihed (fx slaver eller krigsfanger som vil frikøbe sig) 
  6. Dem som er i gæld (som de ikke selv kan magte at betale) 
  7. Dem som stræber for Allahs sag (kan defineres meget bredt) 
  8. De rejsende og vejfarende som mangler penge 

Hvad kan Zakat gå til?
DM-Aid har forhørt sig hos en lærd, som er professor og Ph.D. i islamisk økonomi, og han har desuden forklaret os, at Zakat kan gå til nødhjælp, indkomstgenerende formål og brønde, men ikke til bygning af moskeer og skoler. Princippet er, at Zakat kan gå til formål, som er livsnødvendige og som kan generere en livsnødvendig indkomst, men ikke til ikke-livsnødvendige formål. Svaret har vi fået fra Dr. Mohammed Nurul Alam, (Ph.D.,M.Com.(Acct.),B.Com.(Hons),ACEA (U.K), Faculty, Yorkville University, BBA (Accounting), Ontario Campus, Ontario, Canada.

Det er ønskeligt, at Zakat-midler bruges af den fattige til at generere en indkomst, således at denne ikke behøver at tigge. Hvis der gives 10 symaskiner til 10 fattige kvinder, der lærer at sy tøj, vil dette være meget bedre for dem, deres familier og for samfundet end at give dem kontanter direkte i hånden. Dette er mere logisk både fra et islamisk og økonomisk synspunkt. Det er helt lovligt islamisk set at give Zakat i naturalier.

Islamiske banker som giver mikrolån til små entreprenører i form af naturalier, som fx ovennævnte symaskine, en madvogn, en cykeltaxi eller nogle geder, gør større gavn end dem, som giver kontante mikrolån.

Zakat kan ikke gives til moskeer, for moskeer er BAITULLAH (Allahs hus). Zakat er til Allahs tilbedere og ikke til Allahs hus. Ligeledes med en skole, som er en offentlig institution (også privatskoler). Zakat kan ikke bruges til at bygge skoler eller afholde driftsudgifter. Men hvis skolen alene benyttes af forældreløse eller til religiøse formål kan Zakat godt doneres til disse eller til deres uddannelse.

Zakat al-fitr (sadaqat ul-fitr)
Zakat al-Fitr er en obligatorisk betaling, som enhver muslim skal betale inden Eid-bønnen udføres efter endt Ramadan. Den skal gives til fattige og trængende. Oprindeligt var det en “sa” (en lille beholder) tørrede dadler eller byg, som man gav, men da dette ikke er praktisk muligt at håndtere i dag, er det almindeligt at beregne det som et beløb i kroner.

Beløbet er det, som svarer til prisen for et måltid mad. Der er forskellige beregninger på, hvad et måltid mad koster, men i DM-Aid antager vi, at det koster 50 kroner, så hvis man f.eks. er en familie på fem personer, vil det være 250 kroner, der skal betales tilsammen for alle i familien.

Kaffara & Fidya
Hvis du ikke kan faste eller bryder din faste, kan du kompensere dine forsømte fastedage ved at give mad til en fattig. Det bedste er dog altid at faste de manglende dage på et andet tidspunkt inden den næste Ramadan.

Kaffarah gives, når man forsætligt ikke faster, dvs. bryder fasten med vilje og uden gyldig grund. Hvis man bryder fasten på denne måde, kan man faste 60 dage i træk som kompensation, eller man kan betale kaffara, som består i at give 60 mennesker mad.

Vælger man at betale kaffara, er beløbet 50 kr. x 60 (dage) for at have brudt fasten uden grund. Det samlede beløb vil således blive 3.000 kroner.

Kaffara bør også betales, hvis man har brudt en ed. I dette tilfælde udgør kaffara et beløb svarende til det, som det koster at bespise 10 mennesker, hvilket hos DM-Aid er sat til 50 kroner pr. person, og dermed samlet 500 kroner for en brudt ed.

Fidya gives, når man uforsætligt ikke faster, f.eks. hvis man er syg, på rejse, i krig, eller kvinder har deres periode og ikke når at faste dagene inden næste Ramadan. I Koranen anbefales det, at man faster den (eller de) manglende dag(e) på et senere tidspunkt, og inden næste Ramadan. Kan man ikke det, må man i stedet kompensere ved at give mad til en fattig person for hver manglende fastedag. Beløbet er baseret på gennemsnitsprisen for et måltid mad der, hvor man er, dvs. 50 kr. i Danmark. Drejer det sig om hele måneden, vil det så være 1.500 kroner.

Der er dog forskellige holdninger til prisen, da nogle lærde mener at beløbet kan beregnes baseret på gennemsnitsprisen for et måltid mad til en fattig i udlandet, hvilket hos DM-Aid er sat til 25 kr.

Aqeeqah
Når muslimske forældre får et barn, vil de gerne afholde en aqeeqah-festlighed for børnene. Dette gør DM-Aid i samarbejde med vores partner i Indien. For 1800 kr. får forældrene et dyr indkøbt, som bliver slagtet, tilberedt og serveret med ris og grøntsager til de fattige, samt et banner med barnets navn. Skriv barnets navn i kommentarfeltet, når du overfører beløbet i vores betalingsmodul her på siden.

Der går oftest op til to måneder, før vi får billeder tilbage fra partner, da vi ikke sender penge, hver gang der kommer en indbetaling til aqeeqah. Vi samler tre-fire betalinger sammen, før vi sender pengene, dels for at spare bank-gebyrer og dels for at gøre det nemmere for vores partnere at håndtere disse opgaver. Typisk bliver disse aqeeqah festligheder afholdt i områder med ekstremt fattige mennesker, der måske kun spiser kød en eller to gange om året i øvrigt, fordi de ikke har råd til det. Så jeres barn bliver fejret efter alle kunstens regler, og det betyder rigtig meget, der hvor det finder sted.

Mens der stadig er problemer med Corona-virus, bliver der ikke afholdt fælles spisning i forbindelse med aqeeqah. I stedet deler vores partner i Indien kød ud til fattige familier.