Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

MicroAid

MicroAid projekter er en hjælp til selvhjælp for individer og familier, så de kan klare sig selv. Ved egen drift og indsats sikrer familier sig det daglige brød.

DM-Aid har igennem en årrække arbejdet med at udvikle projekter, hvor vi hjælper fattige familier på fode. Udvikling af koncepterne er foregået i nært samarbejde med vores partnere i de enkelte lande.

Hvordan foregår MicroAid?
Familierne som modtager MicroAid, skal tilbagebetale 25-50 % af den oprindelige investering. Disse penge går tilbage til vores lokale partner, som giver dem videre til den næste trængende familie. På den måde sikrer vi, at modtagerne ikke føler, at de alene modtager noget, men også at de yder noget tilbage, som kan komme en anden familie til gavn.

Støtten ydes aldrig i form af direkte økonomisk støtte, men gives i form af materiale til at etablere en indkomst. Det er ikke et lån og der påregnes ingen renter.

Hvilke projekter drejer det sig om?
Vi aftaler med vores lokale partner, hvilke projekter vil give bedst udbytte for forskellige familier. Små projekter består af:

  • Symaskine og stof: 1.500 kr.
  • Fiskerbåd og net: 1.500 kr.
  • Kyllingefarm (ca. 100 kyllinger): 1.500 kr.
  • Cykeltaxa: 1.500 kr.
  • Ged: 1.500 kr.
  • Knallerttaxa: 3.000 kr.
  • Andedam (ca. 100 ænder): 3.000 kr.
  • Ko: 5.000 kr.
  • Værksted: 5.000 kr.
  • Købmand: 10.000 kr.

Mange af disse små indkomstgenererende projekter kan etableres fra 1.500 kr. og op til 10.000 kr.

Projekt: Gedebanken
Et andet af vores MicroAid projekter er Gedebanken, som er et bæredygtigt projekt, der også har til formål at hjælpe fattige familier ud af fattigdom. Gedebanken donerer to hun-geder til fattige familier til opstart af en gedeproduktion, der kan sikre familierne en stabil indtægt. Inden for få år skal familierne levere to hun gedekid tilbage til Gedebanken, som herefter donerer gederne videre til andre fattige familier. På den måde bidrager Gedebanken med et bæredygtigt initiativ, som kan udvides til at hjælpe andre i lokalsamfundet.

Hvordan kan du støtte?
Du kan enten betale det fulde beløb af hvad et projekt koster eller betale et fast beløb om måneden, svarende til et helt projekt på årsbasis. Ved at støtte op om MicroAid er du med til at sikre en familie en levevej.

Ophør af betalingsaftale
Hvis du ønsker at stoppe din faste betalingsaftale, kan dette ske ved at kontakte Danish Muslim Aid på mail: regnskab@dmaid.dk eller telefon: 35360833.