Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Katastrofehjælp

Hurtig og effektiv hjælp i forbindelse med en katastrofe er noget, alle kan se nødvendigheden af.

DM-Aid bestræber sig på at være hurtigt fremme i forhold til de katastrofer, hvor vi har mulighed for at gøre noget. Situationen er oftest meget kritisk inden for de første få døgn, og dødstallene er højest i disse dage, i særdeleshed når der er tale om naturkatastrofer som jordskælv, oversvømmelse og tørke.

Menneskeskabte katastrofer har tit en meget længere varighed, og indsatsen kan derfor være meget anderledes. Krig er sjældent forbi på en dag, og strømmen af flygtninge ud af krigsområder kan vare ved i måneder eller år. Dette skaber et særdeles vanskeligt scenarie at arbejde med.

Vores katastrofehjælp i alle typer af katastrofer består især af fødevarepakker, tøj og babyudstyr, hygiejneartikler og vandforsyning. I etablerede flygtningelejre hjælper vi også med belysning, affaldshåndtering og olie til elektricitet.

En af de vanskeligste ting i forbindelse med katastrofer er at holde fokus. Så længe en katastrofe fylder forsiderne af aviserne eller er i nyhedsudsendelserne på TV, er folk opmærksomme på den og har stor lyst til at give. Men menneskets hukommelse er kort, og når medierne drejer blikket i en anden retning, kan en anden international begivenhed nemt fjerne opmærksomheden fra den første.

Det kan være overordentligt vanskeligt at fastholde indsatsen til det længerevarende arbejde, men dette er faktisk mindst lige så vigtigt som det umiddelbare. Det er på det lange stræk, at vi skal være med til at hjælpe folk på fode igen. Det sker ved at sikre folk en indtægt, et sted at bo, undervisning til børnene, længerevarende behandling af syge, drikkevandsforsyning og forskellige former for infrastruktur. Alt dette hjælper folk med at vende tilbage til en normal tilværelse igen efter, at katastrofen har ramt dem.

DM-Aid forsøger at hjælpe på længere sigt, efter vi har ydet katastrofehjælp. Vi arbejder gennem vel-etablerede partnerskaber i lokalområderne og er med til at sikre, at folk ikke alene får den akutte nødhjælp, mens de har mediernes bevågenhed, men at de også får en hjælp, der kan sikre dem en stabil fremtid, og hvor de i væsentlig grad kan være selvforsørgende.

Vi har desuden i flere krigsområder også hjælp til børn, men grundet den meget usikre situation, hvor familier flytter, flygter eller forholdene på anden vis ændres hurtigt og pludseligt, kan vi ikke opretholde samme sikkerhed for et langvarigt en-til-en sponsorat. Så for ikke at love for meget, arbejder vi i sådanne områder med hjælp til børn i en mere generel forstand, om end vi forsøger at opretholde så mange sponsorater som muligt. Man skal derfor vide, at hvis man støtter et barn i et krigsramt land, vil der være stor sandsynlighed for, at barnet bliver byttet ud med et andet på et tidspunkt af ovennævnte årsager.

Støt Katastrofehjælp nu

Projekt: Hjælp Syrien
DM-Aid startede sit projekt Hjælp Syrien i oktober 2013 med kampagnen ‘Giv en vinterpakke til Syrien for 100 kr.’ og har fortsat indsatsen lige siden gennem forskellige kampagner. De indsamlede midler går til nødhjælp i tre flygtningelejre i det nordlige Syrien og kampagnerne gør opmærksom på det syriske folks tragiske situation i lyset af et liv med krig og deraf fattigdom og tab af ejendom, familie og venner. Der befinder sig ml. 8-9000 internt fordrevne syrere i disse lejre og de faste behov er:

– Mad, brød og babymælk

– Vand (som nogle gange skal køres ind i store lastbiler)

– Tøj, sko og tæpper

– Hygiejneartikler til kvinder, mænd og børn

– Varmeblæsere

– Olie til varmeblæserne

– Elektriske installationer og elektricitet

– Skoleudstyr

– Affaldshåndtering

Vores projektgruppe ‘Hjælp Syrien’ udvikler og gennemfører kampagnerne og organiserer også forskellige fundraisingevents. Hjælp mennesker i krig og nød. Donér nu.

Unavngivet

 

 

 

Projekt: Hjælp Yemen
Projektet startede i sommeren 2015 pga. borgerkrigen i Yemen, som har skabt stort behov for nødhjælp såsom mad, tøj og tæpper. Vores dedikerede projektgruppe Hjælp Yemen består af mange frivillige, som selv har rødder i Yemen. Den første fundraisingkampagne via Facebook rejste mere end 150.000 kr. og er gået til fødevarehjælp og såkaldte ’dignity kits’ til kvinder i Yemen, som sammen med deres børn, er de mest udsatte i krig og konflikt.

Vi er nu i gang med fase to af ‘dignity kits’-projektet og også et nyt projekt: ‘Meals for children’, hvor vi støtter uddelingen af et dagligt måltid + mælk til børn i nød. Det koster 300 kr for et måltid til et barn hver dag i en måned. Donér nu.
Unavngivet

 

 

Projekt: Hjælp Gaza
Gaza er et permanent katastrofeområde. Verdens største åbne fængsel, hvor en meget stærk blokade fra israelsk hånd sikrer, at der altid er for lidt varer, der kommer ind til lokalbefolkningen. Befolkningstætheden i Gaza, der er omkring 40 kilometer lang og fra 5 til 11 kilometer bred, er en af de højeste i verden. Der bor mere end en million mennesker på dette område, der er på størrelse med Langeland.

Jævnlige voldsomme bombardementer, embargo og årtiers undertrykkelse har bragt Gaza i en tilstand, hvor der konstant er krise, akut mangel på fødevarer, lægehjælp, psykologhjælp, brændstof, byggematerialer og alt andet, man overhovedet kan tænke sig. Selv ferskvand til at drikke er en mangelvare. Kun dem, som har penge, har råd til at købe det, der findes, og det efterlader store dele af befolkningen som, selv når der er varer på markedet, ikke kan købe dem, fordi de er så fattige, at de ikke har penge til at købe for.

DM-Aid hjælper med fødevarehjælp til nogle af de fattigste familier i området i form af især mel, olie, linser og grøntsager. Pakkerne kan ligeledes, hvis vores partner skønner, at det er nødvendigt, indeholde tøj til at klare de kolde måneder. Hjælp mennesker i krig og nød. Donér nu.

 Unavngivet

 

 

Projekt: Tørke tager liv
By means of water, we give life to everything” Koranen 21:30. Tørkesæsonen i Østafrika, hvor DM-Aid arbejder i Sudan, Somalia, Kenya og Uganda, forårsager ofte store katastrofer med mange dødsfald blandt mennesker og husdyr. Mange er tvunget til at forlade deres hjem for at finde mad og vand, eftersom de fleste afgrøder er svitset bort. Størstedelen af dødsfald skyldes undernæring og dehydrering. Folk er mange steder nødt til at tilbagelægge flere kilometer dagligt for at hente rent drikkevand. Et lokalt vandhul er endvidere ingen garanti for at vandet er rent. Vandet som mennesker og dyr drikker kan være sort og stinkende og fyldt med bakterier. Konsekvenserne af at drikke beskidt vand er yderst alvorlige, hvor sygdomme som diarré, kolera eller tyfus florerer. Og man kan dø af diarré pga. dehydration. Udover det, når folk tager vand fra Shebelle floden, er det meget dårligt for flodens tilstand. Hvis mange mennesker tager vand fra floden, vil den i sidste ende udtørre, og så har ingen folk vand. Folk i disse lande er meget afhængige af deres dyr. Hvis først dyrene begynder at dø, dør menneskene også. Over 12 mio. mennesker er i de berørte områder ude af stand til at brødføde sig selv i tørkeområder. I gennemsnit krydser 1500 flygtninge fra Somalia dagligt grænsen til Kenya, og i Somalia flygter hungersramte i syd til hovedstaden Mogadishu. DM-Aid hjælper med fødevarehjælp og vandforsyninger i form af watertrucks i de hårdest ramte områder. Hjælp mennesker i krig og nød. Donér nu.

Unavngivet

 

 

 

Ophør af betalingsaftale
Hvis du ønsker at stoppe din faste betalingsaftale, kan dette ske ved at kontakte Danish Muslim Aid på mail: regnskab@dmaid.dk eller telefon: 35360833.