Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Katastrofehjælp

Hurtig og effektiv hjælp i forbindelse med en katastrofe er noget, alle kan se nødvendigheden af.

GAZA lige nu er et af de værste steder at opholde sig på denne jord. Ikke nok med at vinteren nærmer sig, fattigdom er udbredt, elendigheden er stor, der er knaphed på varer, mange boliger er ødelagte og selv vand er en mangelvare, men oven i alt dette må befolkningen også nu lide under voldsomme bombardementer, som på daglig basis koster liv.

Børn, som lever under disse forhold er ekstremt udsatte, de lever under stor utryghed og fattigdom, og begge dele kan give dem livslange traumer. Der er brug for øjeblikkelig og massiv hjælp for at lindre smerten og mindske langtidsskaderne. Giv dit bidrag staks og skriv GAZA i kommentarfeltet.

 

Støt Katastrofehjælp nu

 

 

GAZA genrelt er et permanent katastrofeområde. Verdens største åbne fængsel, hvor en meget stærk blokade fra israelsk hånd sikrer, at der altid er for lidt varer, der kommer ind til lokalbefolkningen. Befolkningstætheden i Gaza, der er omkring 40 kilometer lang og fra 5 til 11 kilometer bred, er en af de højeste i verden. Der bor mere end en million mennesker på dette område, der er på størrelse med Langeland.

Jævnlige og voldsomme bombardementer, embargo og årtiers undertrykkelse har bragt Gaza i en tilstand, hvor der konstant er krise, akut mangel på fødevarer, lægehjælp, psykologhjælp, brændstof, byggematerialer og alt andet, man overhovedet kan tænke sig. Selv ferskvand til at drikke er en mangelvare. Kun dem, som har penge, har råd til at købe det, der findes, og det efterlader store dele af befolkningen i yderste armod, for selv når der er varer på markedet, kan de ikke købe dem, fordi de er så fattige.

DM-Aid hjælper fortløbende med fødevarer til nogle af de fattigste familier i området i form af f.eks. mel, olie, linser og grøntsager. Pakkerne kan ligeledes, hvis vores partner skønner de, indeholde tøj til at klare de kolde måneder. Hjælp menesker i krig og nød. Donér nu. Skriv GAZA i kommentarfeltet.

 

Støt Katastrofehjælp nu

 

Når Katastrofen sker handler det først og fremmest om at skabe sig overblik over katastrofens omfang. Vores beredskab er – sammen med vores partnere – sat op til at være hurtigt fremme inden for de første døgn efter katastrofen har taget form, da situationen som oftest er mest kritisk her og kræver de fleste ofre med høje dødstal.

Vi handler på, afhjælper og udbedrer situationer som følge af naturkatastrofer, jordskælv, oversvømmelse og tørke.

Skyldes katastrofen menneskelig handling er situation og vilkår for vores indsatser og hjælpeprogrammer af en helt anden karakter. Også her spiller tid en vigtig og afgørende rolle og berører millioner af mennesker – fanget i situationer, de ingen indflydelse har på. Disse konflikter kan spænde over måneder og år og har ofte voldsomme og invaliderende følger for de mennesker, der er berørt. Som eksempel kan strømmen af flygtninge ud af krigsområder i sig selv skabe forhold for en katastrofe og være et særdeles vanskeligt scenarie at arbejde med.

I etablerede flygtningelejre hjælper vi med mad, tæpper, tøj, belysning, affaldshåndtering, fyringsolie og alt andet, som vores partner-organisationer vurderer er nødvendigt.

Katastrofehjælp doneret af DM- Aid støtter mennesker i katastrofeområder med bl.a.

  • Fødevarepakker
  • Vandforsyning
  • Tøj
  • Babyudstyr
  • Hygiejneartikler

DM-Aid er gearet til at holde fokus

Særligt vigtigt er det, – når mediernes spotlys ikke længere dækker katastrofen på forsider, spisesedler og i nyhederne på TV, – at fastholde befolkningens velvilje. Mens katastrofen er i mediernes søgelys, kommer donationerne ”næsten af sig selv”, men når fokus flyttes til et andet sted, skal vi sørge for at fastholde opmærksomheden på det faktum, at selv om det ikke længere er forsidestof, lider folk stadig.

Det er på det lange stræk, vi skal være med til at hjælpe folk på fode igen. Det sker ved at sikre folk en indtægt, et sted at bo, undervisning til børnene, længerevarende behandling af syge, drikkevandsforsyning og forskellige former for infrastruktur. Alt dette hjælper folk med at vende tilbage til en normal tilværelse igen, efter at katastrofen har ramt dem.

DM-Aid forsøger at hjælpe på længere sigt, efter vi har ydet katastrofehjælp. Vi arbejder gennem vel-etablerede partnerskaber i lokalområderne og er med til at sikre, at folk ikke alene får den akutte nødhjælp, mens de har mediernes bevågenhed, men at de også får en hjælp, der kan sikre dem en stabil fremtid, og hvor de i væsentlig grad kan være selvforsørgende.

Vi har desuden i flere krigsområder også hjælp til børn, men grundet den meget usikre situation, hvor familier flytter, flygter eller forholdene på anden vis ændres hurtigt og pludseligt, kan vi ikke opretholde samme sikkerhed for et langvarigt en-til-en sponsorat. Så for ikke at love for meget, arbejder vi i sådanne områder med hjælp til børn i en mere generel forstand, om end vi forsøger at opretholde så mange fortløbende sponsorater som muligt. Man skal derfor vide, at hvis man støtter et barn i et krigsramt land, vil der være stor sandsynlighed for, at barnet bliver byttet ud med et andet på et tidspunkt af ovennævnte årsager.

 

Støt Katastrofehjælp nu

 

Projekt: Hjælp Syrien
DM-Aid startede sit projekt Hjælp Syrien i oktober 2013 med kampagnen ‘Giv en vinterpakke til Syrien for 100 kr.’ og har fortsat indsatsen lige siden gennem forskellige kampagner. De indsamlede midler går til nødhjælp i tre flygtningelejre i det nordlige Syrien og kampagnerne gør opmærksom på det syriske folks tragiske situation i lyset af et liv med krig og deraf fattigdom og tab af ejendom, familie og venner. Der befinder sig ml. 8-9000 internt fordrevne syrere i disse lejre og de faste behov er:

– Mad, brød og babymælk

– Vand (som nogle gange skal køres ind i store lastbiler)

– Tøj, sko og tæpper

– Hygiejneartikler til kvinder, mænd og børn

– Varmeblæsere

– Olie til varmeblæserne

– Elektriske installationer og elektricitet

– Skoleudstyr

– Affaldshåndtering

Vores projektgruppe ‘Hjælp Syrien’ udvikler og gennemfører kampagnerne og organiserer også forskellige fundraisingevents. Hjælp mennesker i krig og nød. Donér nu. Skriv SYRIEN i kommentarfeltet

 

Støt Katastrofehjælp nu

 

Projekt: Hjælp Yemen
Projektet startede i sommeren 2015 pga. borgerkrigen i Yemen, som har skabt stort behov for nødhjælp såsom mad, tøj og tæpper. Vores dedikerede projektgruppe Hjælp Yemen består af mange frivillige, hvoraf flere selv har rødder i Yemen. Den første fundraisingkampagne via Facebook skaffede mere end 150.000 kr. og er gået til fødevarehjælp og såkaldte ’dignity kits’ til kvinder i Yemen, som sammen med deres børn, er de mest udsatte i krig og konflikt.

Vi er nu i gang med fase to af ‘dignity kits’-projektet og også et nyt projekt: ‘Meals for children’, hvor vi støtter uddelingen af et dagligt måltid + mælk til børn i nød. Det koster 300 kr for et måltid til et barn hver dag i en måned. Donér nu. Skriv YEMEN i kommentarfeltet.

Støt Katastrofehjælp nu

 

Projekt: Tørke tager liv
By means of water, we give life to everything” Koranen 21:30. Tørkesæsonen i Østafrika, hvor DM-Aid arbejder i Somalia og Uganda, forårsager årligt store katastrofer med mange dødsfald blandt mennesker og husdyr. Mange er tvunget til at forlade deres hjem for at finde mad og vand, eftersom de fleste afgrøder er svitset bort. Størstedelen af dødsfald skyldes undernæring og dehydrering. Folk er mange steder nødt til at tilbagelægge flere kilometer dagligt for at hente rent drikkevand. Et lokalt vandhul er endvidere ingen garanti for at vandet er rent. Vandet, som mennesker og dyr drikker, er ofte grumset og stinkende og fyldt med bakterier. Konsekvenserne af at drikke beskidt vand er yderst alvorlige, hvor sygdomme som diarré, kolera eller tyfus florerer og børnedødeligheden er ekstremt høj.

Folk i Somalia er meget afhængige af deres dyr, da størstedele af dem traditionelt ernærer sig som hyrder. Hvis først dyrene begynder at dø, dør menneskene også. Over 12 mio. mennesker er i de berørte områder ude af stand til at brødføde sig selv i tørkeområder.

DM-Aid hjælper med fødevarehjælp og vandforsyninger i form af watertrucks i de hårdest ramte områder. Hjælp mennesker i krig og nød. Donér nu. Skriv TØRKE i kommentarfeltet.

 

Støt Katastrofehjælp nu

 

Ophør af betalingsaftale
Hvis du ønsker at stoppe din faste betalingsaftale, kan dette ske ved at kontakte Danish Muslim Aid på mail: regnskab@dmaid.dk eller telefon: 3536 0833.