Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Forældreløse & Udsatte børn

Programmet Forældreløse & Udsatte børn er DM-Aid’s største programområde. Når du hjælper forældreløse og udsatte børn styrker du et samfunds fremtid. Vi har over 700 børn i 7 lande, som vi hjælper til en bedre fremtid via sponsorater eller projekter. Ønsker du at blive sponsor? Læs her hvordan.

Hvad er definition på et forældreløst barn?
Et forældreløst barn i vores sponsorprogram defineres som et barn uden fader/hovedforsørger, men kan have en moder eller en bedstemoder.

Hvad koster det at blive sponsor?
For at kunne hjælpe et forældreløst barn bedst muligt, er der brug for et fast månedligt beløb. Det er DM-Aid’s erfaring, at et barn i et af verdens fattige lande kan få et godt liv og skolegang for 250 kr. pr. måned.

Hvad går mine sponsorpenge til?
Dit månedlige bidrag går til sponsorbarnets mad, tøj, skolegang og lægehjælp, samt til søskende og resten af familien, hvis der er penge i overskud.

Kan jeg få fradrag?
Alle bidrag til DM-Aid er fradragsberettigede og indberettes årligt til SKAT, såfremt du oplyser dit cpr.nr.

Tager DM-Aid administrationsgebyr?
Vi trækker ikke administrationsprocenter fra sponsorbidrag til forældreløse børn. Derimod trækker vi administrationsprocenterne fra generelle donationer til vores Forældreløse & Udsatte Børn program. DM-Aid’s administrationsprocent er på 10% og er en af laveste administrationsprocenter i Danmark.

Hvordan fungerer mit sponsorat?
Du opretter dig i online formularen her til venstre. Der kan gå op til 3 måneder før du får tildelt et nyt sponsorbarn, da det skal igennem en godkendelsesprocedure hos partner og DM-Aid. DM-Aid overfører penge til vores partnere hvert kvartal, og alle sponsorbørn får derfor udbetalt deres sponsorater for 3 måneder ad gangen. Du modtager et velkomstbrev med detaljer omkring dit sponsorbarn, samt en rapport én gang om året. Per 1. 1. 2017 sender vi ikke længere rapporter og information ud på brev, men kun på e-mail. Det er derfor vigtigt, at du oplyser os en e-mail-adresse, så vi kan kommunikere med dig.

Kan jeg betale mit sponsorat over netbank?
Nej det kan du ikke, da vi skal bruge dine personlige oplysninger, så som cpr.nr, bankkontonr., adresse, telefon og email, for at kunne oprette dig som sponsor, og for at du kan få skattefradrag. Du kan nemt oprette dig som sponsor i online formularen her til venstre.

Kan jeg betale mit sponsorat med mobile Pay?
Nej det kan du ikke, da vi skal bruge dine personlige oplysninger, så som cpr.nr, bankkontonr., adresse, telefon og e-mail, for at kunne oprette dig som sponsor og for at du kan få skattefradrag. Du kan nemt oprette dig som sponsor i online formularen her til venstre.

Kan jeg donere et engangsbeløb?
Ja, det kan du. Nedenstående formular er låst til 250 kr., og du bedes derfor oprette dig via dette link: Giv et bidrag. Klik på betalingsmetoden ’Giv en engangsdonation’.

Kan jeg etablere en fast betalingsaftale på mindre end 250 kr.?
Ja, det kan du, men det vil ikke være et sponsorat. Nedenstående formular er låst til 250 kr., og du bedes derfor oprette dig via dette link: Giv et bidrag. Klik på betalingsmetoden ’Månedlig betalingsaftale’.

Hvad går min donation til, hvis jeg donerer et engangsbeløb eller opretter en fast betalingsaftale på mindre end 250 kr.?
Din donation går til de sponsorbørn, hvis sponsorer har stoppet deres betalinger eller til situatoner, hvor der opstår ekstra uforudsete behov hos sponsorbørnene.

I hvilke lande kan jeg vælge et sponsorbarn?
Vi har pt. sponsorbørn i 7 lande. Du kan vælge et barn i et specifikt land ved at vælge land i online formularen her til venstre.

Kan jeg vælge at sponsorere et muslimsk barn?
DM-Aid hjælper alle forældreløse børn uanset race, religion og etnicitet.

Kan jeg sende gaver og breve til mit sponsorbarn?
Ja, det kan du godt, men kun i form af penge. Vi sender ikke pakker af sted. Kontakt vores Programkoordinator på programkoordinator@dmaid.dk eller 40620833 og hør om mulighederne.

Kan jeg besøge mit sponsorbarn?
Af hensyn til etiske og administrative årsager er det som udgangspunkt ikke muligt at besøge sit sponsorbarn. Det afhænger dog af tid og sted, samt vores partners kapacitet til at organisere besøget. Kontakt vores Programkoordinator på programkoordinator@dmaid.dk eller 40620833 og hør om mulighederne. Besøg sker for egen regning og risiko.

Kan jeg sponsorere mere end ét barn, også hvis de er søskende?
Ja det kan du godt, men vi skal bede dig om at oprette særskilt aftale for hvert sponsorbarn, som du ønsker at sponsorere. Det hjælper os til at administrere dit sponsorat mest korrekt. Vores regel er, at familier med flere forældreløse søskende kan få en sponsor for hvert 3. barn. Det betyder, at en familie med f.eks. tre søskende kan have en sponsor til ét af børnene, en familie med syv søskende kan have to sponsorer til to af børnene, og endelig en familie med f.eks. ni søskende kan have tre sponsorer til tre af børnene.

Ophør
Dit sponsorat ophører, når barnet fylder 18 år for drenges vedkommende og når barnet bliver gift for pigers vedkommende, eller hvis barnet får en forsørger eller på anden måde får mulighed for at klare sig selv. Teknisk set kan dit sponsorat også ophøre, hvis dit betalingskort udløber eller bliver spærret, og hvis du inden 3 måneder fra kortets udløbsdato eller spærring ikke fornyr betalingsaftalen ved at tilmelde nye kortoplysninger. Såfremt fornyelsen af betalingsaftalen ikke sker indenfor 3-månedersfristen, forbeholder DM-Aid retten til at tildele dit sponsorbarn en ny sponsor.

Ophør af betalingsaftale
Hvis du ønsker at stoppe din faste betalingsaftale, kan dette ske ved at kontakte Danish Muslim Aid på mail: regnskab@dmaid.dk eller telefon: 35360833.