Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Katastrofehjælp

Hurtig og effektiv hjælp i forbindelse med en katastrofe er noget, alle kan se nødvendigheden af.

DM-Aid bestræber sig på at være hurtigt fremme i forhold til de katastrofer, hvor vi har mulighed for at gøre noget. Situationen oftest meget kritisk inden for de første få døgn, og dødstallene er højest i disse dage, i særdeleshed når der er tale om naturkatastrofer. Menneskeskabte katastrofer har tit en meget længere varighed, og indsatsen kan derfor være meget anderledes. Krig er sjældent forbi på en dag, og strømmen af flygtninge ud af krigsområder kan vare ved i måneder eller år. Dette skaber et særdeles vanskeligt scenarie at arbejde med.

En af de vanskeligste ting i forbindelse med katastrofer er at holde fokus. Så længe en katastrofe fylder forsiderne af aviserne eller er i nyhedsudsendelserne på TV, er folk opmærksomme på den og har stor lyst til at give. Men folks hukommelse er kort, for når medierne drejer blikket i en anden retning, , kan en anden international begivenhed nemt fjerne opmærksomheden fra den første.

Det kan være overordentligt vanskeligt at fastholde indsatsen til det længerevarende arbejde, men dette er faktisk mindst lige så vigtigt som det umiddelbare. Det er på det lange stræk, man skal være med til at hjælpe folk på fode igen. Det sker ved at sikre folk  en indtægt, et sted at bo, undervisning til børnene, længerevarende behandling af syge, drikkevandsforsyning og forskellige former for infrastruktur. Alt dette hjælper folk med at  vende tilbage til en normal tilværelse igen, efter at katastrofen har ramt dem.

DM-Aid forsøger at hjælpe på længere sigt, når vi går ind et sted og yder katastrofehjælp. Vi er med til at sikre, at folk ikke alene får den akutte nødhjælp mens de har mediernes bevågenhed, men at de også får en hjælp, der kan sikre dem en stabil fremtid, og hvor de i væsentlig grad kan være selvforsørgende. Her på siden kan du blandt andet læse mere om vores indsatser over for sult, tørke, jordskælv og oversvømmelse.

Støt Katastrofehjælp nu

Projekt: Hjælp Syrien
DM-Aid startede sit projekt i Syrien i oktober 2013 under navnet ‘Giv en vinterpakke til Syrien for 100 kr.’ Projektet indsamler midler til nødhjælp i tre syriske flygtningelejre i det nordlige Syrien og gør opmærksom på det syriske folks tragiske situation i lyset af et liv med krig og deraf fattigdom og tab af familie og venner. I december 2015 ændredes projektnavnet til ‘Hjælp Syrien’, fordi krigen desværre varer ved i Syrien, og vi nu hjælper på alle tidspunkter af året. Projektet ‘Hjælp Syrien’ ml. 8-9000 internt fordrevne syrere og de typiske behov i flygtningelejrene er typisk:

– Mad, brød, babymælk og vand (som nogle gange skal køres ind i store lastbiler)

– Tøj, sko og tæpper

– Varmeblæsere

– Olie til varmeblæserne

– Elektriske installationer og elektricitet

– Skoleudstyr

– Affaldshåndtering

Vores projektleder hedder Haris, som koordinerer indsamlingerne og administrerer projektets facebookside. Hjælp mennesker i krig og nød. Donér nu.

UnavngivetFølg med i projektet på Facebook her

Støt Hjælp Syrien nu

 

Projekt: Hjælp Yemen
Projektet startede i sommeren 2015 pga. borgerkrigen i Yemen, som har skabt stort behov for nødhjælp som mad, medicin, tøj og tæpper. Projektlederen Riam og flere fra projektgruppen er selv fra Yemen. Den første fundraisingkampagne via Facebook har rejst mere end 100.000 kr.

Følg med i projektet på Facebook her. Unavngivet

Støt Hjælp Yemen nu

 

Projekt: Hjælp Gaza
Gaza er et permanent katastrofeområde. Verdens største åbne fængsel, hvor en meget stærk blokade fra israelsk hånd sikrer, at der altid er for lidt varer, der kommer ind til lokalbefolkningen. Befolkningstætheden i Gaza, der er omkring 40 kilometer lang og fra 5 til 11 kilometer bred, er en af de højeste i verden. Der bor mere end en million mennesker på dette område, der er på størrelse med Langeland.

Jævnlige voldsomme bombardementer, embargo og årtiers undertrykkelse har bragt Gaza i en tilstand, hvor der konstant er krise, akut mangel på fødevarer, lægehjælp, psykologhjælp, brændstof, byggematerialer og alt andet, man overhovedet kan tænke sig. Selv fersk vand at drikke er en mangelvare. Og det er kun dem, som har penge, som har råd til at købe det, der findes, så meget store dele af befolkningen kan end ikke købe, selv når der er varer på markedet, fordi de er så fattige, at de ikke har penge til at købe for.

DM-Aid agter at sende madvarer til nogle af de fattigste familier i området, indeholdende nogle af de mest grundlæggende fødevarer såsom mel, olie, linser, grøntsager og andet. Pakkerne kan ligeledes, hvis vores partner skønner, at det er nødvendigt, indeholde tøj til at klare de kolde måneder.

 UnavngivetFølg med i projektet på Facebook her. 

Støt Hjælp Gaza nu

 

 

Modtag nyhedsbrevet

Modtag nyhedsbrevet

Månedligt gør vi status på vores projekter, og fortæller om resultaterne i vores nyhedsbrev.