Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Forældreløse & Udsatte børn

Programmet Forældreløse & Udsatte børn er DM-Aid’s største programområde. Når du hjælper forældreløse og udsatte børn styrker du et samfunds fremtid. Vi har over 1000 børn i 8 lande, som vi hjælper til en bedre fremtid via sponsorater eller projekter. Ønsker du at blive sponsor? Læs her hvordan.

Hvad er definition på et forældreløst barn?
Et forældreløst barn i vores sponsorprogram defineres som et barn uden fader/hovedforsørger, men kan have en moder eller en bedstemoder.

Hvad koster det at blive sponsor?
For at kunne hjælpe et forældreløst barn bedst muligt, er der brug for et fast månedligt beløb. Det er DM-Aid’s erfaring, at et barn i et af verdens fattige lande kan få et godt liv og skolegang for 250 kr. pr. måned. Som sponsor modtager du et velkomstbrev med detaljer omkring dit sponsorbarn, samt en rapport én gang om året (enkelte lande kan vi desværre ikke modtage rapporter fra).

Hvad går mine sponsorpenge til?
Dit månedlige bidrag går til sponsorbarnets mad, tøj, skolegang og lægehjælp, samt til søskende og resten af familien, hvis der er penge i overskud.

Tager DM-Aid administrationsgebyr?
Vi trækker ikke administrationsprocenter fra sponsorbidrag til forældreløse børn. Dvs. dit sponsorbidrag går ubeskåret til dit sponsorbarn. Derimod trækker vi administrationsprocenterne fra generelle donationer til vores Forældreløse & Udsatte Børn program. DM-Aid’s administrationsprocent er på 10% og er en af laveste administrationsprocenter i Danmark.

Hvordan kan jeg blive sponsor?
Du kan oprette dig i online formularen her nedenfor.

Kan jeg betale mit sponsorat over netbank?
Nej det kan du ikke, da vi skal bruge dine personlige oplysninger, så som cpr.nr, bankkontonr., adresse, telefon og email, for at kunne oprette dig som sponsor og for at du kan få skattefradrag. Du kan kun oprette dig som sponsor i online formularen her nedenfor.

Kan jeg betale mit sponsorat med mobile Pay?
Nej det kan du ikke, da vi skal bruge dine personlige oplysninger, så som cpr.nr, bankkontonr., adresse, telefon og e-mail, for at kunne oprette dig som sponsor og for at du kan få skattefradrag. Du kan kun oprette dig som sponsor i online formularen her nedenfor.

Kan jeg donere et engangsbeløb?
Ja, det kan du. Nedenstående formular er låst til 250 kr., og du bedes derfor oprette dig via dette link: Giv et bidrag. Klik på betalingsmetoden ’Giv en engangsdonation’.

Kan jeg etablere en fast betalingsaftale på mindre end 250 kr.?
Ja, det kan du. Nedenstående formular er låst til 250 kr., og du bedes derfor oprette dig via dette link: Giv et bidrag. Klik på betalingsmetoden ’Månedlig betalingsaftale’.

Kan jeg få fradrag?
Alle bidrag til DM-Aid er fradragsberettigede og indberettes årligt til SKAT, såfremt du oplyser dit cpr.nr.

Hvad går min donation til, hvis jeg donerer et engangsbeløb eller opretter en fast betalingsaftale på mindre end 250 kr.?
Din donation går til de sponsorbørn, hvis sponsorer har stoppet deres betalinger eller i tilfælde af ekstra uforudsete behov hos sponsorbørnene.

I hvilke lande kan jeg vælge et sponsorbarn?
Vi har pt. sponsorbørn i 8 lande. Du kan vælge et barn i et specifikt land ved at vælge land i online formularen her nedenfor.

Kan jeg vælge at sponsorere et muslimsk barn?
DM-Aid hjælper alle forældreløse børn uanset race, religion og etnicitet. Men hvis du ønsker at sponsorere et barn med en specifik religion, kan du skrive det i kommentarboksen i online formularen her nedenfor.

Kan jeg sende gaver og breve til mit sponsorbarn?
Ja, det kan du godt. Kontakt vores Programkoordinator på programkoordinator@dmaid.dk eller 35 36 08 33 og hør om mulighederne. Gaver og breve sendes for egen regning og risiko.

Kan jeg besøge mit sponsorbarn?
Af hensyn til etiske og administrative årsager er det som udgangspunkt ikke muligt at besøge sit sponsorbarn. Det afhænger dog af tid og sted, samt vores partners kapacitet til at organisere besøget. Kontakt vores Programkoordinator på programkoordinator@dmaid.dk eller 35 36 08 33 og hør om mulighederne. Besøg sker for egen regning og risiko.

Kan jeg sponsorere mere end ét barn, også hvis de er søskende?
Ja det kan du godt, men vi skal bede dig om at oprette dig for hvert sponsorbarn som du ønsker. Det hjælper os til at administrere dit sponsorat mest korrekt. Vores regel er, at familier med flere forældreløse søskende kan få en sponsor for hvert 3. barn. Det betyder, at en familie med f.eks. tre søskende kan have en sponsor til ét af børnene, en familie med syv søskende kan have to sponsorer til to af børnene, og endelig en familie med f.eks. ni søskende kan have tre sponsorer til tre af børnene.

Ophør
Dit sponsorat ophører, når barnet fylder 18 år for drenges vedkommende og når barnet bliver gift for pigers vedkommende, eller hvis barnet får en forsørger eller på anden måde får mulighed for at klare sig selv. Teknisk set kan dit sponsorat også ophøre, hvis dit betalingskort udløber eller bliver spærret og hvis du inden 3 måneder fra kortets udløbsdato eller spærring ikke fornyr betalingsaftalen ved at tilmelde nye kortoplysninger. Såfremt fornyelsen af betalingsaftalen ikke sker indenfor 3-månedersfristen, forbeholder DM-Aid retten til at tildele dit sponsorbarn en ny sponsor.

UnavngivetFølg med på Facebook her

 

 

Formularen er krypteret.